DFAB Picture

בנייה רובוטית בהשראת הטרמיטים

חוקרים מאוניברסיטת הארווארד הצליחו ליצור רובוטים המסוגלים להניח בלוקים אלו על אלו בצורה מתוכננת ובאופן עצמאי ולבנות קיר מלבנים. מדובר בשלב ראשון במיזם שיעדיו הסופיים הם כוח עבודה רובוטי עצמאי לחלוטין, המסוגל לבנות מבנים מורכבים מבלי שיעלה כל צורך בשליטה. הכתבה פורסמה על ידי העיתונאי אלי תבור בכתב העת של איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות בישראל בחודש מאי השנה.

שיטת עבודה ייחודית מתאפיינת בכך שכל אחד מהפריטים בקבוצה פועל עצמאית

הרובוטים הללו הומצאו בהשראתן של הטרמיטים, חרקים החיים במושבות ענקיות ובונים יחדיו קנים קשיחים המתנשאים לגובה של כמה מטרים. שיטת העבודה הייחודית של הטרמיטים מתאפיינת בכך שכל אחד ואחד מ"הבנאים" פועל עצמאית, מבלי שתהיה לו כל תקשורת עם יתר ה"בנאים", אך למרות זאת הם מצליחים ליצור מבנה המצטייר כמוכוון ומתוכנן.

הפיכת החיקוי הביולוגי למתודה הנדסית

המחקר נערך במסגרת מדעית חדשה המכונה "ביומימקרי" ומשמעותה חיקוי החיים. מדובר בתחום שהחל להתפתח בעשורים האחרונים בלבד, ועוסק בלמידה מהטבע לצורך מציאת פתרונות ופיתוחים טכנולוגיים מדעיים במגוון היבטים, תוך הפיכת החיקוי הביולוגי למתודה הנדסית. עד כה היווה התחום מנוע לצמיחה כלכלית בענפים רבים כמו ביומכניקה, ביורפואה, ביוהנדסה, ביופיסיקה וכדומה, והתחום היחידי שלא נעשה שימוש באותה הדיסציפלינה הוא ענף הבנייה. כעת החלו החוקרים מהארווארד ללמוד את השיטות שבהן משתמשים הטרמיטים לבניית המגדלים המרשימים שלהם, על מנת לחקות אותן לצורך תכנון הרובוטים הבנאים.

כל רובוט בודד מסוגל לבנות מבנה שלם מבלי להסתייע ברובוטים אחרים

הרובוטים המהווים אב טיפוס מכילים עשרה חיישנים וכף לנשיאת בלוקים, כאשר משקלו של כל רובוט הוא 810 גרם ואורכו 17.5 ס"מ. כל אחד מהרובוטים הללו "מודע" במהלך עבודתו לסביבתו הקרובה בלבד, והוא אינו "מודע" להתקדמותה של הבנייה בכללותה, המיושמת באמצעות רובוטים בנאים אחרים. תפקידו של כל רובוט הוא לבצע את המשימה שהוטלה עליו בגזרה ספציפית עד להשלמתה. יש לציין שבמידת הצורך מסוגל כל רובוט בודד לבנות

מבנה שלם מבלי להסתייע ברובוטים אחרים, היות וכל רובוט פועל עצמאית מבלי שתהיה בקרה מרכזית לתיאום בין כל הרובוטים הפועלים במסגרת הפרויקט. לעת עתה יכולים הרובוטים לנוע ולבנות באזורים שטוחים בלבד וללא מכשולים. יחד עם זאת מסוגלים הרובוטים לטפס מעל לקירות שבנו ולהניח מעליהם לבנים נוספות.

הפעלת רובוטים בנאים באזורי מלחמה, אזורים מוכי אסון ובתנאים אקלימיים קשים

פרויקט זה מהווה צעד ראשון אל עבר מימוש המטרה של כוח עבודה אוטומטי בענף הבנייה. היעדים המוצהרים הם ביטול הצורך בפיקוח אנושי בכל שלב בתהליך הבנייה, ויצירת פוטנציאל להפעלת רובוטים בנאים באזורי בנייה בעלי סיכון גבוה לתאונות ופגיעה בחיי אדם. החוקרים צופים שבשלב הראשון ניתן יהיה להטיל על הרובוטים משימות בניין פשוטות כמו בניית קירות מגן באזורי מלחמה או להפעילם באזורים מוכי אסון ובסביבות המתאפיינות בתנאים אקלימיים קשים, כשבצעדים שלאחר מכן- השמים הם הגבול.