האם מדובר בשימור באצטלה של שיפוץ? 

בפסק דין שניתן לפני כשנה קבע בית המשפט שבמידה ובעליו של בניין מוזנח בתל אביב לא יפעל לשיפוץ חזיתו בפרק הזמן שנקבע לו, תוכל עיריית תל אביב לבצע בעצמה את שיפוץ הבניין, והבעלים יידרשו לשאת בעלויות.

מדובר במבנה שמהווה כמעין "פצע בלב העיר" ומוביל לפגיעה אנושה בחזותה""

מדובר במבנה ישן הממוקם ברחוב ביאליק בתל אביב, שכבר בשנת 2005 הוא הוכרז המבנה כמסוכן, והוגש כתב אישום כנגד בעליו. הבעלים פעל לשיפוץ המבנה לאחר הרשעתו, והוא הוצא בעקבות כך מרשימת המבנים המסוכנים. בשנת 2011 פנתה שוב עיריית תל אביב אל בית המשפט בבקשה להורות לבעליו של הבניין לשפצו לצורך השמירה על הסדר והניקיון ובהתאם לחוקי העזר העירוניים. לטענתה של העירייה "על אף שמדובר במבנה שהוסר מרשימת המבנים המסוכנים, הוא עדיין במצב תחזוקתי ירוד במיוחד, עד לדרגה שהוא מהווה כמעין "פצע בלב העיר" ומוביל לפגיעה אנושה בחזותה של העיר".

"בעליו של המבנה: "עיריית תל אביב נוקטת בחוסר תום לב

עוד טענה עיריית תל אביב שהבניין לא תוחזק כראוי במשך שנים, ובשל כך הוא רעוע, נטוש, מלוכלך ומוזנח. בעלי הנכס טענו בתגובה שהבניין הוצא לאחר השיפוץ מרשימת המבנים המסוכנים, והוא מאוכלס ברובו ובמצב סביר. בעלי הבניין טענו גם שעיריית תל אביב נוקטת בחוסר תום לב מעצם דרישתה לשפץ את המבנה מתוקף שמירת סדר וניקיון, כשכוונתה האמיתית היא שיפוץ המבנה על פי החוק לשימור אתרים, כאשר העלויות הכרוכות בשימור הינן גבוהות לאין שיעור משיפוץ סטנדרטי רגיל.

השופטת: "מדובר בחזית בניין הטעונה שיפוץ מאסיבי בהשוואה אל המבנים שבאזור"

בשל המחלוקת שבין הצדדיים, החליטה השופטת לבקר בנכס, וקבעה שאכן מדובר בחזית הטעונה שיפוץ מאסיבי בהשוואה אל המבנים שבאזור. השופטת ציינה בפסק הדין שבמידה ואדם נדרש על פי חוק העזר העירוני לבצע עבודות שיפוץ והוא אינו נענה לדרישה, רשאית העירייה לבצע בעצמה את השיפוץ ולגבות מאותו אדם את העלויות. השופטת דחתה את טענתם של בעלי הבניין שהעירייה דורשת למעשה את השיפוץ בהתאם להוראות שימור מבנים באצטלה של שיפוץ סטנדרטי מכוח חוק העזר העירוני, בנימוק שהעירייה איננה דורשת את שיפוצו של כל הבניין כפי שמקובל בחוק לשימור, אלא בשיפוץ החזית בלבד. לדבריה של השופטת, הסעיפים הכלולים בדרישת העירייה לשיפוץ נוגעים לחוק העזר העירוני והם אינם קושרים כלל את הדרישה לחוק השימור, ולפיכך חויב בעליו של הבניין הן בשיפוץ המבנה והן בתשלום הוצאות המשפט.