דו"ח מבקר המדינה לשנת 2015 קובע: "בקרת הבנייה כיום איננה שונה מהמצב שהוביל לאסון ורסאי"

"11 שנים חלפו מאז שהוקמה ועדת חקירה בעקבות האסון ורסאי שבו נהרגו 23 אנשים לאחר קריסתה של רחבת ריקודים במהלך חתונה באולם השמחות, וממשלת ישראל רחוקה עדיין מיישום ההמלצות בכל הנוגע לכשלים החמורים שנמצאו בתכנונם, בנייתם ובטיחותם של מבנים."

כך מסכם מבקר המדינה בדו"ח שהתפרסם החודש בנושא הפעולות שננקטו מצד הממשלה בתחום הבטיחות בענף הבנייה. הדו"ח סוקר את מצב הבקרה ההנדסית על תכנון המבנים וקובע שבנייתם איננה שונה במידה משמעותית מהמצב שהוביל לאסון אולמי ורסאי שבו נהרגו 23 חוגגים ונפצעו עוד 380 איש נוספים.

כשל מערכתי מתמשך בכל שלבי שרשרת הייצור""

"בשנת 2001 הוקמה ועדת זילר אשר העלתה כשלים חמורים ביותר בתחום בטיחות מבנים המשמשים את הציבור", מציין מבקר המדינה ומוסיף: "מדובר בכשל מערכתי מתמשך בכל שלבי שרשרת הייצור, אך בדיקת יישום המלצות ועדת זילר חושפת מחדלים מתמשכים בכל הקשור להתנהלות הפרויקט בהקמת המערך החדש".

הסדרת עניין הכשירויות של אנשי המקצוע בתחום הבנייה

יש לזכור שבסוף 2003 הוגש דו"ח זילר לממשלה ובו רשימה של ליקויים חמורים בכל הנוגע לענף הבנייה בישראל. הדו"ח קבע שדרוש שינוי תפיסתי כולל לצורך החלפת המערך הקיים במערך החכם להבטחת הבטיחות, כגון החלפת החקיקה הקיימת בענף הבנייה בקוד בנייה אחיד, הקמת מרכזי פיקוח ובקרה על תכנון והקמת מבנים והסדרת עניין הכשירויות של אנשי המקצוע בתחום הבנייה, לרבות בקיאות בקוד הבנייה, השכלה מתאימה וניסיון מעשי.

 הליקויים המרכזיים: אין הסדרה ואין בקרה

מבקר המדינה קובע שעל אף שעבר מעל לעשור מאז ועדת זילר, לא שונה דבר בתחום: לא נערך קוד הבנייה, לא הוסדר עניין הכשירויות בתחום הבנייה ולא הוקמו גופי בקרה. מבקר המדינה אף מותח ביקורת חריפה על היעדר יישום המלצות הוועדה.

מבקר המדינה: "מדובר באזלת יד מתמשכת מצד ממשלה ומשרדיה"

"מדובר באזלת יד מתמשכת מצד ממשלה ומשרדיה, לרבות ראש הממשלה, משרד הפנים, הבינוי והכלכלה, זאת על אף העובדה שההחלטות התקבלו על סמך מסקנות ועדת חקירה ממלכתית אשר מונתה בעקבות אותו אסון כבד, ועל אף העובדה שגם לאחר אסון ורסאי התרחשו אסונות בעקבות כשלים חמורים בבנייה, שחלקם אף גבו מחיר יקר בחיי אדם" מסכם מבקר את דבריו.