חוקרים בטכניון מצהירים: ב-100% מקרב הדירות החדשות בישראל ישנם ליקויי בנייה החוקרים מטעם הטכניון "חשפו" מידע שרוכשי הדירות יודעים מזה שנים- הבנייה בישראל ברמה נמוכה, ונעשית באמצעות עובדים שלא עברו כל הכשרה, והפיקוח נעשה על ידי מפקחים בלתי מקצועיים, שלחלקם אין כל אינטרס לחשוף את הליקויים.

כל הגורמים שאמורים לתפקד כאוטוריטות של בקרה ופיקוח בענף- מגלים אוזלת יד

קריסת המרפסות בחדרה הייתה רק אירוע נקודתי, אך דיי במקרה הספציפי הזה על מנת להעלות את שאלה החוזרת ונשנית: כיצד ייתכן שדירות שעלותן מיליונים נבנות כשהן עם ליקויי בנייה כל כך רבים? מדובר במחלה הקשה בענף הבנייה, החל מליקויים פשוטים כמו מרצפות שבורות ועד לנזילות חמורות או בנייה שלא על פי התקן.

כל הגורמים שאמורים לתפקד כאוטוריטות של בקרה ופיקוח בענף, כמו משרד הבינוי והשיכון, הוועדות השונות לתכנון ולבנייה ורשם הקבלנים מגלים אוזלת יד כל עוד לא התרחשה שום קטסטרופה, ואין בנושא שום נתון רשמי מטעם המדינה בנוגע איכות הבנייה, דירוג החברות אשר בונות באיכות נמוכה, כמות הליקויים ומספר התביעות המשפטיות בתחום.

סדרת מחקרים על ליקויי הבנייה שערכו ראש התוכנית לניהול הבנייה מטעם טכניון, פרופסור יחיאל רוזנפלד יחד עם ד"ר חנן בן עוז בין השנים 2007-2010 בחן את שורשי התופעה וכימת לראשונה את גורמי הליקויים. הממצאים שנחשפו היו קשים:

פקחים מטעם היזמים מגלים 3% בלבד מליקויי הבנייה לעומת הרוכשים המזהים 20%

המחקר חשף שהמפקחים מטעם היזמים מגלים בסה"כ 3% בלבד מליקויי הבנייה הקיימים בעוד שרוכשי הדירות מזהים 20% מהליקויים לאחר קבלת המפתח. מדובר בממצא המסמל עד כמה לקוי ענף הבנייה בישראל. למעשה, מרוב שהתופעה כבר הפכה לחלק אינטגראלי מהבנייה, מתמחרים הקבלנים את הליקויים כחלק ממחיר הדירה, תוך לקיחה בחשבון שבמרוצת השנים יעמדו בתביעות משפטיות מצד רוכשי דירות "עצבניים".

"פועלים חדשים מעתיקים טעויות מפועלים "ותיקים", ומייצרים סט טעויות משודרג"

רוזנפלד ובר עוז: "במחקר שערכנו בדקנו קבלני בנייה מוסמכים בתקן, ומצאנו שהועסקו בממוצע כ-48 עובדים בכל אתר בנייה, כשפחות מ-10% מהם הועסקו באמצעות הקבלן הראשי. 78% מהעובדים הם מהמגזר הערבי, 10% הם עובדים זרים ורק 10% יהודים". עוד מוסיפים רוזנפלד ובר עוז: "שורש הבעיה הוא כוח האדם בלתי מיומן. רוב הפועלים אינם עוברים כל הכשרה במסגרות פורמאליות, והם לומדים את עבודת הבנייה תוך כדי תנועה. באופן זה מעתיקים פועלים חדשים טעויות מפועלים "ותיקים", ומייצרים סט "משודרג" של טעויות חדשות פרי המצאתם".

במקום להביא פקחים שיחשפו ליקויים לאחר מעשה, יש לדאוג למדריכים מקצועיים""

המסקנות שמביאים רוזנפלד ובר עוז עם סיום מחקריהם הן: "במקום להביא לאתרי הבנייה פקחים נוספים שיחשפו ליקויים לאחר מעשה, יש לדאוג שבאתרי הבנייה יהיו מדריכים מקצועיים, שלא יאפשרו לפועלים לטעות מלכתחילה, שילמדו את הפועלים איך לבנות נכון ובאותה ההזדמנות יתקנו גם את הטעויות שלהם".