מחלקת מבנים מסוכנים בעיריית בת ים

מאפייני העיר בת ים כגון קרבה לים, בנייה מהירה לצורך קליטת עלייה לאורך השנים ומצב כלכלי בעייתי הביאו לכך שברחבי העיר ישנם מבנים רבים שעשויים להוות סכנה ליושביהם או לציבור. בשנים האחרונות העירייה שמה נושא זה, גבוה בסדרי העדיפויות שלה ומקפידה לאכוף את חוק העזר העירוני בעניין באופן הדוק.

במידה וקיבלתם צו מבנה מסוכן מעיריית בת ים יש לפעול כך:

  • בתאום עם כל בעלי הנכס ליצור קשר עם מהנדס המוסמך ללוות את תהליך הסרת הצו.
  • להגיע להסכמה עם קבלן מומחה לתחום הסרת הליקויים הגורמים להטלת צו מבנה מסוכן.
  • לבצע את העבודות במהירות האפשרית – אגב, מומלץ לנצל את ההזדמנות ולהשקיע בטיפוח הבניין בהזדמנות זו.
  • לאחר סיום העבודה על המהנדס המלווה אתכם להצהיר שהעבודות בוצעו כהלכה.
  • בהתאם להצהרת המהנדס עיריית בת ים תשלח מפקח לוודא שהדברים אכן בוצעו.
  • בהתאם לטיפול ההולם הצו יוסר מהבניין.

ניתן ליצור קשר עם האחראיים לטיפול במבנים מסוכנים בעיריית בת ים בטלפון:

03-5556064

ניתן לעיין בחוק העזר העירוני על מנת להבין באחריות מי לטפל בליקויים. תוכלו בנוסף לקרוא יותר כאן על נושא האחריות לטיפול במבנים מסוכנים.