זהירות- אסבסט בגני ילדים!

האם אתם יודעים מה בדיוק נושם הילד שלכם בגן? מחלת ריאות הרסנית כמו גם גידולים סרטניים מהווים חלק קטן בלבד מהנזקים האפשריים מן החשיפה אל האסבסט, אך יחד עם זאת, עדיין ניתן למצוא כיום עשרות גני ילדים הבנויים מהחומר המסוכן הזה, שהינו פצצה מתקתקת. הכתבת מאיה פולק יצאה לחקור את הנושא עבור עיתון סופשבוע מעריב.

משרד החינוך: "נבער את האסבסט מקרבנו עד סוף 2010 "

בדיקת סופשבוע העלתה שבעשרות גני ילדים של משרד החינוך ומעונות יום תחת משרד הכלכלה עדיין ישנם גגות אסבסט, מרביתם מרוכזים במושבים וקיבוצים. משרד הכלכלה הקצה לצורך הסרת ליקויי האסבסט מעל ל-40 מיליון שקלים, כשה-דד ליין היה לסוף שנת 2013. בפועל קיימים גנים רבים שאינם מודעים לתקצוב, ולא הגישו בקשה להסרת גגות האסבסט. משרד החינוך הצהיר בזמנו שיבער מקרבו את האסבסט עד סוף 2010, אך מילים לחוד ומעשים לחוד. משרד הכלכלה מחזיק בידיו מיפוי של הגנים בעלי גגות אסבסט או גנים הנמצאים בסמוך למבנים נטושים מאסבסט, אך המיפוי הזה היה נכון לשנת 2012, כשבחלק מהגנים שברשימת המיפוי עדיין ניתן למצוא אסבסט.

עו"ד עמית ברכה: "כולם גיבורים גדולים כשהדבר נוגע לאסבסט צמנט"

חשוב להבאיר כי ישנם שני סוגי אסבסט, שהאחד הוא תערובת של אסבסט במצב אבקתי או מפורר, וככזה הוא מסוכן לשימוש, ואסבסט צמנט העשוי מתערובת של אסבסט ומלט שאינו נחשב למזיק במידה ונעשים בו פעולות תחזוקה נכונות. האסבסט שבגגות הגנים הינו לרוב

מהסוג השני, אך במצבים של בלייה והזנחה עלול בסופו של דבר כל גג מאסבסט צמנט להפוך למפגע סביבתי קטלני. מנכ"ל "אדם טבע ודין", עו"ד עמית ברכה מציין: "כולם גיבורים גדולים כשהדבר נוגע לאסבסט צמנט, ואומרים לנו לא לדאוג, אבל העובדה המדעית היא ששאיפת סיבי אסבסט עלולה להוביל לסרטן מסוג מזותליומה, וזה כן אמור להדאיג".

מנהלת הגיל הרך: "אף אחד לא פנה אלינו מעולם כדי לבדוק את גגות האסבסט האלו"

"אף אחד לא פנה אלינו מעולם כדי לבדוק את גגות האסבסט האלו", אומרת מנהלת הגיל הרך באחד מהמעונות שבאזור ירושלים, ומוסיפה: "כבר מספר פעמים שחלקים מהגג נפלו בעקבות מזג האוויר, אבל מי שטיפלו בבעיה היו דווקא אנשי התחזוקה של הקיבוץ, שאינם מומחים לאסבסט". תמר בראון, מנהלת היחידה לאסבסט שבמשרד להגנת הסביבה מודה כי "אני לא סבורה שהבדיקות לתקינות האסבסט מיושמות ברמה מספקת. אנחנו פועלים לפרסום המידע הזה על ידי מרכז השלטון המקומי, אך המידע לא הספיק לחלחל בכל מקום".

משרד החינוך: "האחריות הישירה ליישום הפרויקט היא של הרשויות המקומיות"

תגובה ממשרד החינוך: "משרד החינוך הינו אמנם הגורם המתקצב, אך האחריות הישירה ליישום הפרויקט ועמידה בדרישות החוק הינה של הרשויות המקומיות". תגובת עיריית ירושלים: "בימים אלו אנחנו עורכים בדיקות, ואם יימצאו מבנים עם אסבסט, העירייה תטפל בהם מיידית". מהמשרד להגנת הסביבה מסרו שהחל משנת 2009 הוענקו כ-233 היתרי עבודה לצורך הסרת אסבסט במעונות וגני ילדים, אך ייתכן כי מדובר בפועל במספר גבוה יותר של פרויקטים".