אז מה חדש בתחום הבנייה הירוקה?

בחודש מאי האחרון התקיים אירוע חגיגי מטעם המשרד להגנת הסביבה בשיתוף עם המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ועמותת האדריכלים, שבמהלכו דנו אנשי מקצוע ומכל רחבי העולם בדרכים להבניית אורח חיים מתקדם, המתחשב בצורכי הכלכלה, החברה והסביבה. הכתבה פורסמה בעיתון "מבנים" על ידי אביעד אורן, דוקטורנט ללימודי הסביבה באוניברסיטת ת"א.

מערכת בקרה להצללה פנימית ומניעת חימום יתר וסנוור

באירוע החגיגי הציג פרופסור משה צור, מתכנן מגדל המשרדים הראשון בארץ המועמד לתקן של בנייה ירוקה, את הטכנולוגיה המשתמשת במעטפת כפולה מזכוכית שהינה ייעודית לאקלים חם. המתכננים הצליחו ליצור מבנה המתאפיין בחיסכון באנרגיה, זאת, מבלי לגרוע מההיבט האסתטי ונוחות השהייה בו, תוך ניצול פתרונות אקטיביים ופסיביים כמו העמדת המגדל לכיוון צפון להוספת אור יום ולמניעת התחממות, תכנון מעטפת קיר מסך המורכבת מקיר כפול בעל מערכת בקרה לצורך הצללה פנימית ומניעת חימום יתר וסנוור. מדובר במערכת בקרה המתוכנתת לעקוב אחר תנועת השמש ולווסת את כמות האור החודר לשטחי הפנים של המבנה.

אפליקציית "החישוב הדינמי" לחישוב החיסכון באנרגיה של מבנים

אדריכל יונתן נתניאן ציין שהשאיפה כיום היא ליצור מציאות שבה מבנים מייצרים אנרגיה בשיעור זהה לזו שאותה הם צורכים. לדבריו, הבנייה הירוקה מובילה לצמצום באנרגיה, וככזו היא מהווה בסיס התחלתי למימוש השאיפה. האדריכל יפתח הררי התמקד בתפקוד האנרגטי מההיבט של הבידוד התרמי, וציין שהתקנים הקיימים אינם מספקים מענה שלם לסוגיית התפקוד האנרגטי והבידוד האופטימלי של המבנים, כמו ההתייחסות לעובי הקירות ושאלת מיקומה של מערכת הבידוד. הררי מציין שאפליקציית "החישוב הדינמי" לחישוב החיסכון באנרגיה כבר בשלב התכנוני של הבנייה מהווה פריצת דרך בתחום.

פתרונות בנייה מתקדמים לצד אורח חיים איכותי במאה העשרים ואחת

הבנייה הירוקה שואפת לנצל את המשאבים באופן נכון, תוך עשיית שימוש במשאבים הקיימים, והחלפתם בחדשים רק במידה והם אינם מספקים עוד את כל הצרכים. אדריכלית הגר צור הציגה שינויי חשיבה המתייחסים להפניית עיקר המשאבים לשיקום מרכזים עירוניים, תוך התאמתם אל הצרכים החדשים כתחליף למדיניות בנייתם של פרברים בפאתי העיר, מדיניות שהובילה להרס השטחים הפתוחים, התלות ברכבים הפרטיים ונטישתם של המרכזים העירוניים. חידוש מבנים קיימים מהווה עניין הזוכה למיקוד רב בקרב האדריכלים הישראלים, היות והדבר מייצר תועלת כפולה של מחזור מבנים קיימים תוך הפיכתם לסביבתיים הרבה יותר. מנכ"לית המועצה לבנייה ירוקה, הגברת הילה ביניש, ציינה לסיכום שהדילמות שהועלו ממחישות את עוצמת הבנייה הירוקה אשר תרה אחר פתרונות בנייה מתקדמים לצד אורח חיים איכותי לחברה האנושית במאה העשרים ואחת.

 

חדשנות בענף הבנייה..