ליקוי בנייה בבתי ספר

הציון- בלתי מספיק

מחר מסתיימת לה שנת הלימודים בבתי הספר היסודיים, כאשר בעוד כחודשיים צפויה להיפתח שנת הלימודים הבאה, וכשני מיליון תלמידים ישובו אל ספסל הלימודים. כולם מתנצחים כעת סביב מחאת הסרדינים, אך מה בנוגע לתקינותם של אלפי המבנים האמורים לאכלס את ילדינו בשנת הלימודים הבאה?

"מימון זעום בהשוואה לעלויות בנייה אופטימאליים, ובנייה בסטנדרטים נמוכים"

מערכת החינוך, המוכרת לכולנו בהיבטיה הפדגוגיים, כוללת גם, כמעט בהיחבא, מערכת מסועפת של מחלקות האמונות על יצירת התקשרויות עם אדריכלים, קבלנים ואנשי מקצוע העוסקים בפיתוח, תחזוקה ופיקוח על אותם המבנים. מדי שנה נבנים בישראל בין 80

ל- 100 מוסדות חינוך חדשים, ועלויות שיפוצים של בתי הספר וגני הילדים בחודשי יולי אוגוסט לקראת פתיחתה של שנת הלימודים הבאה נאמדות בסביבות החצי מיליארד ₪. לדברי מנהל פרויקטים בכיר, מר אורי ואן-גלדר, נקבע המימון הממשלתי להקמת מוסדות החינוך על פי להוראותיו של החשב הכללי באוצר, ומדובר במימון זעום בהשוואה לעלויות בנייה אופטימאליים. התוצאה היא בנייה בסטנדרטים נמוכים.

את המחיר נשלם כולנו בעוד כמה שנים""

"בשנים האחרונות נשחק המימון בערכו הריאלי באחוזים משמעותיים בשל העלייה בתשומות הבנייה, כשהדבר מוביל להתפשרות על טיב הבנייה וחיפוש דרכים כיצד לחסוך בעלויות הפיתוח, ואת המחיר נשלם כולנו בעוד כמה שנים. כבר כיום ניתן למצוא בנייה לקויה, תוך שימוש בחומרים ירודים, ותחזוקה לקויה לאורך השנים", אומר אורי כתריאל, מנהל אגף הבינוי במשרד החינוך. שורת הליקויים המסווגים כמפגעים בטיחותיים מיידיים הינה ארוכה וכוללת מדרגות שבורות, תקרה דולפת, מעקות רופפים, זיזים בולטים, אסלות שבורות, נפילת טיח, וכן מעקות וסורגים שאינם עומדים בתקנים, העדר נגישות לנכים, תקרות אקוסטיות אשר הותקנו בצורה לקויה וכיוצא בזה.

"עלות השיפוצים במוסדות חינוך נמוכה ב-30% או יותר מהתעריף בבתים פרטיים"

יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים מציין כי "עלותן של עבודות השיפוצים במוסדות חינוך נמוכה ב-30% או יותר מהתעריף לשיפוצים בבתים פרטיים, היות ועבודות השיפוצים במוסדות החינוך נערכות באמצעות מכרזים, כשהצעות המחיר הזולות ביותר הן אלו אשר זוכות בדרך כלל". כך, כאמור, יוצא שהשיפוצים בבתי ספר עושים שימוש בחומרים זולים עם איכות עבודה שלא הייתה עוברת בשתיקה במידה והייתה נערכת בבתים פרטיים.

שימוש באלמנטים המיושמים בבניה למגורים

מרבית התקציב מגיע אמנם ממשרד החינוך, אך בשנים האחרונות מסתמנת מגמה של נכונות מצד המוסדות עצמם להשתתף בתקצוב במטרה לשדרג את תוצאות השיפוץ, תוך שימוש באלמנטים המיושמים בבניה למגורים כמו צביעה דקורטיבית, הנמכות מגבס ויצירת נישות שונות להקניית חזות אסתטית יותר. מנתונים סטטיסטיים עולה כי התפלגות סוגי השיפוצים השכיחים בתקופת יולי אוגוסט במוסדות חינוך מורכבת מעבודות צבע, החלפת תקרות אקוסטיות, תיקוני דלתות וחלונות והדבקת ריצוף חדש על רצפה קיימת.

 

לקריאה על קבלן שיפוצים