מהו צו מבנה מסוכן?

צו מבנה מסוכן הוא צו שמוצא על ידי הרשויות, או ליתר דיוק על ידי מחלקת הנדסה אזרחית בעירייה המקומית. מבנה מסוכן הוא מבנה אשר מתגלים בו פגמים שונים, אשר מהווים סכנה לבניין עצמו (כלומר, סכנת היחלשות או קריסה), סכנה לדיירי הבניין או סכנה לעוברים והשבים ברחוב – כמו למשל אריחי חיפוי רעועים שעלולים ליפול על עוברים ושבים. כאשר העירייה מוציאה צו מבנה מסוכן לבניין, יש לגשת בדחיפות לטיפול בסכנות, עד להסרת הצו, משום שמרגע הוצאת הצו, האחריות על כל פגיעה עתידית, חלילה, במי מדיירי הבניין או בעוברים ושבים שבחוץ, תוטל על דיירי הבניין.

איך מטפלים במבנה מסוכן?

כאשר בניין מוגדר כמבנה מסוכן, יש לבדוק בשלב ראשון מהן הסיבות שהובילו להגדרה זו. את הבדיקה הזו יבצע מהנדס קונסטרוקציה מומחה, אשר יוכל לוודא באמת את מצבו של הבניין מכל הבחינות. מקרים נפוצים אשר מגדירים בניין כמבנה מסוכן הם, למשל, אריחי חיפוי חופים, מרפסות רעועות, סדקים עמוקים בקירות ובעמודים, חשיפה של מוטות הברזל שבעמודים, וכדומה. לאחר הבדיקה, יוכל מהנדס הקונסטרוקציה להציע תוכנית שיפוצים מפורטת אשר לטפל בכל הבעיות של המבנה, ולעיתים אף להפנות את דיירי הבניין לקבלן מקצועי אשר יטפל בבעיות הללו. כאמור, חשוב מאד לטפל בבעיות בהקדם על מנת להסיר את הצו מן הבניין.

מי רשאי לטפל במבנה?

קבלן שיפוצים רגיל או בעלי מקצוע רגילים, אינם מורשים לשקם מבנים ובפרט כאשר מדובר במעטפת חיצונית. לרוב גם שום מהנדס שפוי, לא יסכן את שמו ואת רישיון העבודה שלו על חובבן. על המהנדס מוטלת האחריות לליווי מלא של הפרויקט מתחילתו ועד סופו, כאשר לאורכו עליו לחתום ולאשר כל פעילות מצד הקבלן המבצע. על שיתוף הפעולה להיות בעל רמה גבוהה של אמון, שכן ישנו פיקוח הדוק של הרשויות השונות. שיקום מבנים מסוכנים צריך להיות מבוע, אך ורק על ידי חברות קבלניות עם סיווג מתאים.

ביטול צו מבנה מסוכן

לאחר שהבניין שופץ לחלוטין, דיירי הבניין צריכים לקבל אישור ממהנדס הקונסטרוקציה, המאשר שכל הליקויים תוקנו וכי הבניין בטוח לחלוטין. את האישור הזה, יש למסור בחזרה למחלקת הנדסה אזרחים בעירייה, אשר הוציאה את הצו. עם האישור הזה, יגיע אל הבניין מהנדס מטעם העירייה, ויבחן מחדש את הבניין ואת הליקויים שתוקנו. אם המהנדס יתרשם בפועל שכל הליקויים אכן תוקנו, הוא יבטל את צו מבנה מסוכן מן הבניין. אם ישנם קשיים בנושא ביטול הצו, דיירי הבניין יכולים לקבל סיוע משפטי, על מנת לקדם את תהליך הסרת הצו ולדאוג לכל האישורים הנדרשים.