מחלקת מבנים מסוכנים בעיריית תל-אביב

עיריית תל-אביב מפעילה יחידה ייעודית לטיפול במבנים מסוכנים. היחידה פועלת בכדי לאכוף את חוק העזר העירוני בנושא. בשטחה של העיר תל-אביב יש לא מעט מבנים שהוגדרו ע"י היחידה כמסוכנים. היחידה בעירייה מקפידה להפיק מדי תקופה רשימה עדכנתי של מבנים מסוכנים כולל הסטטוס של כל מבנה. נכון לכתיבת מאמר זה היו בתל-אביב כ-498 מבנים שהוגדרו כמסוכנים ע"י העירייה.

מה עושה היחידה:

  • בדיקה של מבנים שדווח עליהם שהם עשויים להיות מסוכנים ע"י מהנדסים מוסמכים.
  • הפקת צו מבנה מסוכן במידה ואכן המבנה מסוכן והעברת הודעה בהתאם לבעלי הנכס עם רשימת הליקויים ותאריך יעד לטיפול.
  • איטום והריסת מבנים שמצב מחייב זאת.
  • בקרה של תהליכי הטיפול בצו ע"י בעלי הנכסים ומתן הארכות לביצוע במידת הצורך.
  • אכיפת הביצוע בהתאם לחוק.

כיצד פונים ליחדה:

  • ניתן לפנות למוקד העירוני במספר הטלפון 106.
  • ניתן לפנות בכתב באמצעות טופס אותו ניתן להוריד מאתר העירייה לכתובת האי-מייל: mivnim_mesukanim@mail.tel-aviv.gov.il