בית קבלן שיפוצים במרכז keys on an architecture-plan

keys on an architecture-plan

bunch of golden keys on a floor-plan or architecture-plan or house-plan

עמית עוז שיקום מבנים ושיפוץ בניינים