בית קפה גרג בגן העיר תא קפה גרג סניף גן העיר תא

קפה גרג סניף גן העיר תא

קפה גרג סניף גן העיר תא

עמית עוז שיקום מבנים ושיפוץ בניינים