בית קפה גרג בגן העיר תא קפה גרג גן העיר

קפה גרג גן העיר

קפה גרג גן העיר

עמית עוז שיקום מבנים ושיפוץ בניינים