רשת SRG ייחודית להפחתת שברים וסדיקה בבטון

אחד מהפיתוחים הטכנולוגיים בענף הבנייה בשנים האחרונות נוגע לרשת SRG להפחתת שברים וסדיקה במשטחי בטון שאינם קונסטרוקטיביים. הכתבה בתחום פורסמה לאחרונה על ידי המהנדס עמרי אבס בכתב העת המקצועי "הנדסת בנייה ותשתיות".

 

סדיקה ביציקות בטון לא קונסטרוקטיביות

אחת מהנחות היסוד היא שלא ניתן למנוע סדיקה בבטון. הנחת יסוד נוספת היא שיציקות בטון בלתי קונסטרוקטיביות אינן מצריכות שימוש בברזל (שבילים, חניות, מדרכות וכדומה). התקן האמריקאי מתייחס לשליטה על תופעת הסדיקה ולא על מניעתה. גם התקן הישראלי 466 הנוגע לבטון הדרוך אינו מתייחס ואינו מזכיר יציקות לא קונסטרוקטיביות. הדבר אינו נובע מטעות אלא נשען על ידע מצטבר לפיו אין לכאורה רלוונטיות לברזל כשמדובר ביציקות שאינן קונסטרוקטיביות. אלא שלא רק שהברזל מאוד רלוונטי ביציקות בטון, בנוסף לכך הוא זה שמהווה גורם בעייתי בכל הקשור לתופעת הסדיקה.

 

ירידה ברמת הבסיסיות של הבטון

רשת הברזל אשר פרושה במרווחים גדולים גורמת להפרעה בשקיעה הפלסטית ומובילה לשקיעה בלתי אחידה ולסדיקה מקומית. בתום תהליך יציקה והתייבשות, רמת הבסיסיות הממוצעת בבטון היא PH13. אותה הסביבה האלקאלית האחראית לשמירת ברזל הזיון שבבטון מפני החלדה, עלולה בו זמנית לתקוף גם רכיבים אחרים כמו את סיבי הפוליפרופילן. סידוק הבטון מאפשר חדירתו של דו תחמוצת הפחמן שבאוויר ויצירת תהליך קרבונציה. כתוצאה מכך יורדת רמת הבסיסיות שבבטון ומאפשרת תנאים להתחלת קורוזיה בפלדת הזיון.

 

הוספת פלדת זיון ליציקה שאיננה קונסטרוקטיבית

אחת מן התכונות האופייניות לבטון היא תהליך ההתכווצות שלו בימיו הראשונים. כל עוד אין על הבטון כוחות אשר מונעים את התכווצותו לא תתפתח סדיקה. עם זאת, ברזל הזיון שבבטון מהווה את אחד הגורמים המפריעים לכיווץ כשהסדיקה המבנית תבוא לידי ביטוי בנקודות הלחץ, לרוב לאורך תוואי של רשת הזיון. מרבית המתכננים כיום נוהגים להוסיף פלדת זיון גם ליציקה שאיננה קונסטרוקטיבית, על אף העובדה שהיא איננה נחוצה כשמדובר ביציקות לא קונסטרוקטיביות ומעודדת הופעת סדקים, זאת משום שאין כל הנחיה בתחום.

 

גמישות שאינה עולה על 3% ופיזור אנרגיה שווה בכל משטח היציקה

היות ותופעת הסדיקה בבטון הינה בלתי נמנעת, נעשה חיפוש אחר פתרונות אופטימליים מפחיתי סדיקה. אחד מהמוצרים שפותחו לצורך זה הוא רשת סיבי זכוכית ארוכים וחזקים במיוחד, שאינם מצמצמים את כמות הסדקים אלא את גודלם. מדובר ברשת  SRG120 שפותחה על ידי חברת "סיינט גוביין", הנחשבת לאחת מהחברות המובילות בתחום מוצרי הבנייה בכל רחבי העולם. הרשת עשויה מסיבים בעלי מאפיינים פיסיקליים חריגים במתיחה ומצופים בחומר אלקאלי המאפשר לרשת להיצמד אל הבטון בצורה מושלמת, ולזכות בעמידות לאורך שנים רבות. הפחתת הסדיקה בבטון נובעת מכמה סיבות שהמרכזית שבהן היא שבניגוד לברזל, כוח מתיחה של הרשת מתאפיין בגמישות שאינה עולה על 3%, כך שהרשת אינה מאפשרת לסדק להתפתח מעבר לסדיקה מיקרונית בלתי נראית. כמו כן, הרשת מתאפיינת ביכולת לפזר אנרגיה שווה בכל משטח היציקה, ובכך מאפשרת את שחרורו של הלחץ באופן נקודתי ומונעת הופעתם של סדקים רחבים.

 

לקריאה על בטון..