בית שיפוץ בניין חיצוני בנתניה שיפוץ מעטפת חוץ עם פיגומים

שיפוץ מעטפת חוץ עם פיגומים

בניין בנתניה לפני השיפוץ