בית שיפוץ בניינים רק 89,000 ₪ שיפוץ בניין רק 89,000

שיפוץ בניין רק 89,000

שיפוץ בניין רק 89,000