צו מבנה מסוכן
צו מבנה מסוכן
עמית עוז שיקום מבנים מסוכנים, שיפוץ בניינים