שק ריק

עמית עוז שיקום מבנים מסוכנים, שיפוץ בניינים