דו"ח שהוכן מטעם מינהל הבטיחות במשרד הכלכלה חושף: 62 עובדים נהרגו בתאונות עבודה בשנת 2014-  כמחצית מהם בענף הבנייה

עשרות עובדי בנייה נהרגים מדי שנה בישראל גם במאה ה-21. משרד הכלכלה: "הגורמים לפגיעה בחיי אדם הינם, לא אחת, רשלנות או זלזול מצד המעסיקים ואף מצד העובדים עצמם."

על פי הנתונים שהמציא המוסד לביטוח לאומי ודו"ח שהוכן מטעם המינהל לבטיחות שבמשרד הכלכלה עולים ממצאים מדאיגים במיוחד שלפיהם נהרגו בשנת 2014 בלבד 62 עובדים ונפצעו מעל ל-50 אלף עובדים בעקבות תאונות עבודה.

ניתוח הדו"ח מעלה שמרבית הפונים לקבלת דמי הפגיעה בעקבות תאונות העבודה הם משלושה ענפי כלכלה מרכזיים: בינוי, מסחר ותעשייה. יחד עם זאת, בדיקה מעמיקה חושפת שענף הבינוי מתאפיין בשיעור הגבוה ביותר של פגיעות בנפש כתוצאה מתאונות עבודה: 31 עובדים מתוך 62 שנהרגו רק בשנה שעברה הינם עובדים השייכים לענף הבנייה.

נפילות מגובה וחבלה מעצם נע

ממצאי הדו"ח עולה כי 70% מכלל תאונות העבודה הקטלניות לשנת 2014 נגרמו משני גורמים מרכזיים: 27 הרוגים כתוצאה מנפילה מגובה (43%) כגון פיגומים, במות הרמה, פירים פתוחים או סולמות, ו-18 הרוגים בעקבות חבלה מעצמים נעים כמו פגיעות מחלקי מכונה או ציוד.

בחינת הממצאים לאורך השנים מראה שענף הבנייה הוא הענף המסוכן ביותר מבחינת הסיכון להיהרג או להיפצע בתאונות עבודה. עורכי הדו"ח מצהירים: "הסיכון הרב לפגיעות קטלניות המתאפיין בענף הבנייה מצביע על רמת הבטיחות הנמוכה".

ראש מינהל הבטיחות מטעם משרד הכלכלה, הגברת ורדה אדוארדס, מציינת כי "הנתונים הנוגעים לנזקים הכלכליים למשק בעקבות תאונות עבודה מדאיגים במיוחד, בעיקר לאור העובדה שהם אינם לוקחים בחשבון את ההשלכות הכלכליות הנוספות כמו גם ההוצאות העקיפות הנגרמות לחברות שבהן נפגעים עובדים."

סך ההפסדים למשק הישראלי בעקבות פגיעה בפריון העבודה

אשתקד שולמו מעל ל-4.4 מיליארד ₪ עבור גמלאות לנפגעי עבודה. נתון זה מראה עלייה בשיעור של 6.5% בהשוואה לשנת 2013 ועלייה של מעל ל-30% לעומת שנת 2010. סך ההפסדים למשק הישראלי בעקבות פגיעה בפריון העבודה כתוצאה מתאונות העבודה בענפי התעשייה והבנייה לבדם נאמדים במעל לחצי מיליארד שקל בשנה.

במינהל הבטיחות מציינים שניתן לזהות בשנים האחרונות מגמה של חוסר רב במיומנות וידע בכל הנוגע לבטיחות העבודה בגובה מצד מנהלי עבודה בתחום הבנייה, שמתוקף תפקידם הם אמונים על אכיפת דרישות הבטיחות. בעקבות הדו"ח השיק משרד הכלכלה פרויקט שמטרתו להכשיר כ-12,000 מנהלי עבודה מכל רחבי הארץ בתחום העבודה בגובה.

כמו כן, לצד הפעילויות להכשרת לעובדים, יוצא מינהל הבטיחות בפעילות נרחבת שמטרתה לערוך ביקורות לבחינת האכיפה באתרי הבנייה ועמידתם של הקבלנים בדרישות החוקיות לבטיחות עובדיהם.