עובד שנפגע ממסור בטון בעינו יזכה לפיצוי על סך מיליון שקל.

עובד אשר נפגע ממסור בטון וכתוצאה מכך נקרעה הרשתית בעינו, יפוצה על ידי מעסיקו בסכום של כמיליון שקל, על אף העובדה שתאונת העבודה נגרמה מזלזול העובד בהוראות הבטיחות ואי שימוש במשקפי מגן. כך פסק בית משפט השלום בירושלים בנימוק שחרף האשמה המוטלת על העובד, עדיין חלה על החברה המעסיקה החובה להקפיד על סביבת עבודה בטוחה.

התובע: "נדרשתי להפעיל את המסור ההידראולי בניגוד מוחלט להנחיות הבטיחות"

התובע הועסק מטעם חברת מ. סעדון בע"מ בהפעלת מסור הידראולי המשמש לחיתוך בטון. באחד מימי העבודה בשנת 2007 נפל המסור הידראולי וכתוצאה מכך נתזה ממנו שן אל עינו השמאלית של התובע, שלא דאג להרכיב משקפי מגן. בעקבות חדירת המתכת נקרעה הרשתית בעינו של העובד, אשר מיהר להגיש תביעה כנגד החברה בטענה שהוא נתבקש להפעיל את המסור ההידראולי באמצעות שלט רחוק ממרחק שאומדנו הוא כארבעה מטרים מהקיר שאותו נדרש לנסר, זאת בניגוד מוחלט להנחיות הבטיחות אשר דורשות שמירה על מרחק גדול הרבה יותר.

נמנע משימוש במשקפי המיגון הפרטיים שלו היות והם מתלכלכים במהלך העבודה

התובע ציין שביום שבו אירעה התאונה החברה הנתבעת לא ציידה אותו במגן פנים וגם המסור עצמו היה בלתי ממוגן, אמצעים שנחשבים כחלק בלתי נפרד מן העבודה, והיו עשויים למנוע מהנתזים לעוף אל כיוונו. עוד הוסיף התובע שמתוקף היותו עם ניסיון רב בתחום, הוא מכיר ומודע לצורך באמצעי המיגון, ואף נהג לשמור את אמצעי המיגון הפרטיים שלו ברכבו. עם זאת, הוא הודה שנמנע מלבצע את המשימה שהוטלה עליו עם משקפי המיגון הפרטיים שלו היות והם מתלכלכים מאוד במהלך העבודה, והוא מודע לכך ששימוש במשקפי מגן אלו היה בהם בכדי למנוע את פציעתו.

הנתבעים: "התובע הינו מיומן וותיק, ואף מתפקד כראש צוות בחברה"

חברת מ. סעדון בע"מ ובעליה טענו להגנתם שהתובע הינו מיומן וותיק, ואף מתפקד כראש צוות בחברה, כך שהוא מודע היטב להנחיות הבטיחות הנוגעות לשימוש במסור. עוד הוסיפו הנתבעים שביום בו אירעה התאונה היו בידיו של התובע מסכת אבק, כפפות ומשקפי מגן, כשבנוסף לכך יישנו כל הציוד הממגן הנדרש במחסניה של החברה, כאשר ראשי הצוותים הם אלו המקבלים את ההחלטות הנוגעות לשימוש באמצעי המיגון, ולו היה התובע דואג לשמור על הנחיות הבטיחות, אזי הייתה נמנעת הפגיעה בעינו.

פסיקת השופטת: "לא די בכך שמעמידים אמצעי בטיחות לרשותם של העובדים"

השופטת יעל ייטב ציינה כי "התובע אמנם לא נקט בשום אמצעי מאמצעי בטיחות, והוא לא הרכיב משקפי מגן, לא מיגן את המסור ואף לא הקפיד על שמירת המרחק, על אף הסבירות שהתאונה הייתה נמנעת לו עשה שימוש באמצעי מיגון אחד בלבד, אך יחד עם זאת, לא די בכך שמעמידים אמצעי בטיחות לרשותם של העובדים, וכל מעסיק נדרש לאכוף את השימוש בכל אמצעי הבטיחות, לפקח על העובדים ולוודא שסביבת העבודה אכן בטוחה, זאת מבלי להעביר את שיקול הדעת אל העובדים". לבסוף פסקה השופטת שעל הנתבעים לפצות את התובע בסך 1,068,755 שקל בצירוף שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט.