כיצד לתבוע את ביטוח לאומי בגין תאונת עבודה?

דו"ח תאונות עבודה שפורסם מטעם המוסד לביטוח לאומי ומשרד הכלכלה קובע שבין השנים 2009-2014 אירעו מאות תאונות עבודה בכל שנה כשענף הבנייה ממשיך לגבות את שיעור הקורבנות הגבוה ביותר מבין כל ענפי המשק. יחד עם זאת, על מנת לזכות בהכרה פיצוי מהביטוח הלאומי נדרשת התמודדות מול בירוקרטיה סבוכה ועמידה בשורה ארוכה של משימות ודרישות. למי לפנות? מה לתעד? אילו טפסים נדרשים למלא? איזו חוות דעת חשוב לצרף? כיצד יש להתנהל מול הוועדה הרפואית?

התמודדות בירוקרטית סבוכה ומתישה מול המוסד לביטוח הלאומי

על פי אותו הדו"ח שפרסם הביטוח הלאומי שולמו בשנת 2012 בלבד גמלת נכות או דמי פגיעה ל- 67,693 מבוטחים בגין תאונות עבודה וכפיצוי על אובדן הכנסה או אובדן שכר, וכן גמלת נכות למי שהוכר מטעם הביטוח הלאומי כבעל נכות צמיתה בעקבות הפציעה, אף בנסיבות בהן שב לעבודתו. רבים מקרב הנפגעים בתאונות העבודה מוצאים את עצמם במצב של התמודדות בירוקרטית סבוכה ומתישה מול המוסד לביטוח הלאומי, כשלא פעם קורה שהתנהלות בלתי נכונה של הנפגעים עלולה להותירם ללא הכרה בפגיעה וזכויות. אז כיצד מומלץ לנהוג במקרים מסוג זה?

מהי תאונת עבודה?

מהדו"ח עולה שהגורמים המרכזיים לתאונות עבודה בענפי הבינוי, המסחר והתעשייה הם "גוף נופל" ו-"נפילה" כמו נפילה מפיגומים, נפילה מסולמות, סככות, גגות וכן נפילות לפירים פתוחים, נפילות דרך פתחי תאורה וכדומה. גורמים נוספים לתאונות עבודה בענף הבינוי הם התחשמלות, מכה מעצם נע, מכה כתוצאה של קריסה, כמו גם לכידה, מאמץ יתר ולחץ ממכונות וכלים. תאונות עבודה עשויות להתרחש בפתאומיות כמו פיגום שהתמוטט או להתפתח בעקבות חשיפה מתמשכת לתנאים מסוימים כמו מחלות נשימה הנגרמות מחשיפה תמידית לחומרים מסוכנים. גם תאונה שנקרתה לעובד בדרכו אל מקום העבודה או ממנה מסווגת כתאונת עבודה.

תוך כמה זמן ניתן להגיש תביעה?

עובד אשר נפגע מתאונות עבודה חייב להגיש תביעה אל הביטוח לאומי תוך 12 חודשים מיום התאונה, בעוד שתביעת המעביד אפשרית להגשה עד 7 שנים ממועד התאונה, ותביעת חברות הביטוח ניתנת להגשה עד 3 שנים מהמועד שבו אירעה התאונה. יחד עם זאת, חשוב להדגיש שעל מנת שהמוסד לביטוח לאומי ובעקבותיו שאר הגורמים יכירו באירוע כתאונת עבודה, חובה להתנהל בהתאם לפרוטוקול קבוע מראש:

שלבי הגשת התביעה בגין תאונת עבודה

בסמוך למועד התרחשות התאונה יישנה חובת דווח למעסיק. יש לדרוש ממנו טופס ב.ל. 250, למלא אותו ולוודא שהמעביד חותם עליו. בנוסף לטופס מומלץ מאוד לערוך רישום עצמאי של כל פרטי התאונה כגון תאריך, שעת ההתרחשות של התאונה, המיקום, שמות העדים ופרטיהם, אופי הפגיעה וכדומה. יש לפנות מוקדם ככל שניתן לטיפול רפואי ולדווח שם שמדובר בפציעה שארעה במהלך העבודה, תוך הצגת טופס ב.ל. 250. יש לפרט במוסד הרפואי את כל המגבלות, הכאבים והפציעות בעקבות התאונה, ולוודא שהגורם המטפל רושם במדויק את הדיווח במסמך המכונה "תעודה רפואית לנפגע בעבודה".

בתום הטיפול יש לדאוג ולבקש את התעודה בנוסף לאישורי מחלה, אישור אי כשירות לעבודה ומכתב למעסיק על אי כשירות. יש להקפיד לאסוף ולשמור כל מסמך רפואי וכל אישור על טיפולים שנעשו מאז התאונה. בטרם הגשת התביעה לביטוח הלאומי, מומלץ להיוועץ בעו"ד המתמחה בתחום, ולהצטייד בחוות דעת רפואית של רופא מומחה לעניין הנכות שנותרה בעקבות התאונה.