האם כדאי להגיש תביעה לפיצויים כנגד קבלן הבנייה בגין סטייה מתכנית הבנייה? מה בנוגע לעיכוב במסירת הדירה ו\או ליקויי בנייה?

בחודש דצמבר 2013 קרסו מרפסות בבניין חדש בחדרה. דו"ח המהנדס יואל בן עזרא אשר נשכר מטעם הרוכשים קובע: "חוזקן של מרפסות הבטון עומד על 25% מהחוזק הנדרש בתקן". עוד קובע הדו"ח כי "חברת גינדי ביצעה עבודות לצורך חיזוק בסיס הבניין, עבודות שעלולות לפגוע ביציבותו של הבניין ועמידותו כנגד רעידת אדמה".

על אף שמדובר אמנם במקרה קיצוני שבנס הסתיים ללא אבידות בנפש, מדובר במאות מקרים המגיעים מידי שנה לבתי המשפט בעקבות סטייה מתכנית הבנייה ו\או ליקויי בנייה ואי עמידתו של הקבלן במועד שנקבע למסירת הדירות לרוכשים.

"בתכנית המתאר ראינו מטבח ענקי, אבל בפועל קיבלנו מטבח מצומק"

א רכש בחודש ספטמבר 2009 דירה בת חמישה בכפר סבא תמורת 1,500,000 ש"ח. הצדדים חתמו על חוזה מכר שלפיו התחייב הקבלן לבצע עבודה מקצועית ולהשתמש בחומרי גלם איכותיים. הקבלן התחייב גם לתקן כל ליקוי שיתגלה עד לפרק זמן של שנה ממועד מסירת החזקה.

מסירת החזקה בוצעה באיחור של מספר חודשים, ובדירה התגלו מגוון ליקויי בנייה. בתביעה שהגיש א בבית משפט השלום בכפר סבא כנגד חברת הבנייה נטען גם שמספר חלקים בדירה, ביניהם המטבח, חדר האמבטיה, המחסן והחנייה אינם תואמים את התכנית המקורית אלא קטנים יותר, ועל כן תבע א פיצויים נוספים בגין סטייה מהתכנית וירידת ערך הדירה.

"בתכנית המתאר שהציג בפנינו הקבלן ראינו מטבח ענקי, אבל בפועל קיבלנו מטבח, אמבטיה וחדרים מצומקים". מהנדס בניין מטעמו של א העריך שעלות תיקון הליקויים עומדת על סך 50,000 ₪, כאשר חלק מן הליקויים הללו מהווים סטייה מהותית למוסכם. בסופו של דבר פסק השופט כי א זכאי לפיצויים על סך 50,000 ₪, כשבנוסף יישא הקבלן בהוצאות משפט על סך 5,500 ₪.

הגענו למצב שאנחנו רוצים למכור את הבית, אבל מי ירצה לקנות בית במצב כזה?""

ימית ואריק, זוג צעיר, נטלו מהבנק משכנתא גדולה, גייסו את היתר מכל בני המשפחה לצורך הגשמת החלום, ורכשו את דירה חדשה בנתניה. שבועות ספורים לאחר המעבר החלו הבעיות. אומרת ימית: "המרצפות החלו להתרומם בגלל רטיבות מתחת לרצפה. גילינו גם סדקים בבטון, ואז חלקים מהבית התחילו לשקוע".

ואריק מוסיף: "בכל פעם שהייתי צריך לשלם לחברה הקבלנית, היא הייתה עם האצבע על הדופק, תמיד! אבל כשפנינו אליהם בקשר לליקויים, קיבלנו דלתות סגורות. הגענו למצב שאנחנו רוצים למכור את הבית, אבל מי ירצה לקנות בית במצב כזה?" מומחים מטעם בית המשפט קבעו שעלות תיקון הליקויים עומדת על סך 41,820 ₪ בתוספת מע"מ והפרשי ריבית והצמדה כחוק.

כמו כן, פסק בית המשפט שעל הנתבע לשלם גם בגין עלות שכר טרחה של המהנדס מטעם בית המשפט על סך 3,234 ש"ח, ועוד 1,398 ₪ עבור עלות הכנת חוות הדעת של השמאי מטעם התובעים. בנוסף לכל אלו, מחויב הקבלן לשלם 1,856 ₪ עבור עלות שכר טרחת חוות הדעת השנייה ועוד 20,000 ש"ח בגין עוגמת נפש לתובעים.