תפקוד לקוי של חומרים צמנטיים באזורים בעלי רטיבות גבוהה

חומרים צמנטיים הינם נפוצים במיוחד בענף הבנייה הודות לתפקודם הגבוה. עם זאת, מתרבים הדיווחים על כשלים בעקבות השימוש בהם באזורים המתאפיינים ברטיבות גבוהה. פרופסור קובלר קונסטנטין וד"ר ז‘וטובסקי סמיון מהמכון לחקר הבנייה בטכניון בחנו את הגורמים להיווצרות כשל זה שמסקנותיו פורסמו בעיתון "מבנים".

חומרים צמנטיים כפתרון בסיס להדבקתם של חומרי בנייה קשיחים

חומרים צמנטיים מכילים פולימר וצמנט חול וידועים כאידאלים ליישום במקומות בעלי רטיבות קבועה, ובעיקר במקומות הדורשים הדבקת קרמיקה או אריחי אבן כגון אמבטיות, מרפסות וכיוצא בזה. המאפיינים הללו זיכו את החומרים הצמנטיים בפופולאריות רבה בתחום הבנייה והשיפוצים כפתרון בסיס להדבקתם של חומרי בנייה קשיחים. ואולם, משתמשים רבים החלו לדווח על כשל חוזר המתייחס לשימוש בחומרים האלו בתנאים רטובים באתרי בנייה. חברת תרמוקיר המשווקת מגוון רחב של חומרים צמנטיים החליטה ליזום המחקר בשיתוף פעולה עם המכון לחקר הבנייה בטכניון על מנת לאתר את הדרכים לפתרון הבעיה.

שיטות עבודה לקויות וחוסר הקפדה על הפרדה בין חומרים שונים

השלב ההתחלתי של המחקר בשטח כלל את בחינת החומרים הצמנטיים בתנאי מעבדה ואיסוף מידע המתעד את תהליכי העבודה בטרם היישום ואחריו. כבר בשלב זה הבחינו החוקרים שהסיבה המרכזית לכשל קשורה לשיעור הסולפטים הגבוה בתערובת הקשויה, כשתגובתם לנוכחות של רטיבות היא יצירת גבישי אטרינגיט ותאומסיט הגורמים לתפיחה והתפרקות החומר לאחר שהתקשה. ההערכה המוקדמת של החוקרים היא שהוסף טיח גבס אל התערובת המוכנה, והם החליטו לערוך תצפיות באתרי הבנייה על מנת להתחקות אחר דרך היישום בשטח בניסיון לאתר כשלים הנוגעים לאופן הביצוע. הסיורים באתרי הבנייה חשפו שיטות עבודה לקויות שכוללות, בין היתר, חוסר הקפדה על הפרדה מוחלטת בין חומרים כמו טיח גבס שבסיסם קלציום סולפט לבין חומרים צמנטיים, כלי עבודה לערבוב בלתי נקיים, שקים פתוחים בסביבת העבודה וכדומה.

נקיטה בפעילות הסברתית למניעת שימוש לקוי בחומרים המכילים צמנט פורטלנד

חשוב לציין שהן החומרים הצמנטיים והן החומרים שבסיסם קלציום סולפט הינם באותו הגוון הלבן, אך הם שונים בהרכבם הכימי לחלוטין. דגימות שנערכו לחומר הצמנטי בתנאי מעבדה הראו שהרכבו לא נפגע, ועל כן המסקנה העיקרית שגובשה היא שיישנו ניהול לקוי באתרי הבנייה, כשהיישום בשטח נעשה שלא בהתאם להנחיות ו/או התקנים. ההמלצות שגובשו למניעת הכשל כוללות נקיטה בפעילות הסברתית למניעת שימוש לקוי בחומרים המכילים צמנט פורטלנד המתאפיינים ברגישות יתר להתקפת סולפטים, הדגשת הסימון של האריזות תוך הבלטת איסור המגע בכל צורה של חומרים צמנטיים עם גבס, הדרכות טכניות וייעוץ מקצועי. הפעילות ההסברתית כוללת גם את הטמעת ההפרדה ויישומה בפועל באתרי הבנייה ובמהלך הובלת חומרי הגלם אל מפעל הייצור, תוך שימוש במכליות ייעודיות.