חדר אמבטיה

חדר אמבטיה

עמית עוז שיקום מבנים מסוכנים, שיפוץ בניינים