האם מדובר בשימור באצטלה של שיפוץ?  בפסק דין שניתן לפני כשנה קבע בית המשפט שבמידה ובעליו של בניין מוזנח בתל אביב לא יפעל לשיפוץ חזיתו בפרק הזמן שנקבע לו, תוכל עיריית תל אביב לבצע בעצמה את שיפוץ הבניין, והבעלים יידרשו לשאת בעלויות. מדובר במבנה שמהווה כמעין "פצע בלב העיר" ומוביל...
עמית עוז שיקום מבנים ושיפוץ בניינים