MEGAGROUT-100 מבית אוראנטק גטאור הינו בטון בלתי מתכווץ, המושתת על צמנט ותוספים ייחודיים ומשמש לחיזוק מבנים ושיקום בטונים. הבטון מתאפיין בחוזק ראשוני וחוזק סופי גבוהים במיוחד ובכושר הידבקות מעולה לבטון ופלדה.

שימושים אפשריים:

* MEGAGROUT-100 משמש ליישום בעובי מרבי של 10 ס"מ ומותאם אופטימלית

  לתיקונים בטונים לצורך שיקום חיזוק מבנים.

* MEGAGROUT-100 מותאם למילוי שכבות של בטון רזה בבטון קיים וכן למילוי שקעים

  וחללים.

יתרונות:

* מתאפיין בחוזק ראשוני וחוזק סופי גבוהים במיוחד.

* אינו מתכווץ.

* יכולת הידבקות גבוהה לבטון ופלדה.

* כושר התנגדות לרעידות ולתזוזות קרקע.

* בעל ספיגות מים נמוכה.

* עביד במיוחד, קל ונוח ליישום.

נתונים טכניים:

* מורכב מחומרים צמנטים ותוספים ייחודיים.

* משווק כאבקה צמנטית בגוון אפור באריזות שק של 25 ק"ג.

* צפיפותה הנפחית של האבקה היבשה היא כ-1.75 ק"ג לליטר.

* צפיפותה הנפחית של התערובת לאחר ערבובה במים היא כ-2.35 ק"ג לליטר.

* החוזק לכפיפה הינו כ-11.00 ניוטון למ"מ רבוע.

* מאמצי לחיצה הם כ-55.00 ניוטון למ"מ רבוע לאחר 24 שעות ו-90.00 ניוטון למ"מ רבוע

  לאחר 28 יום.

* זמן עבידות מקסימלי של 1 שעה בטמפרטורה 20 מעלות צלזיוס.

* כושר כיסוי של כ-21.5 ק"ג למ"ר עבור שכבה בעובי 1 של ס"מ.

* עובי שכבה מרבי הוא 10 ס"מ.

MEGAGROUT-100מפרט טכני ליישום:

שלבי הכנת התשתית לפני היישום:

1. נקה את פני המשטח מאבק, שומנים, חלקיקים חופשיים וכדומה.

2. חספס את המשטח על מנת להבטיח שכושר ההידבקות של המילוי יהיה אופטימלי.

3. הרטב היטב את המצע בטרם היישום.

אופן היישום:

1. אטום את התבנית המשמשת לעיבוד הבטון בטרם היישום, היות ולאחר ההידרציה

    מתאפיין MEGAGROUT-100 בגרגרים עדינים העלולים לחלחל דרך תפרי התבנית.

    לצורך זה ניתן להשתמש בטיח תיקונים או בצמנט מהירי ייבוש.

2. שפוך אל התבנית 3 ליטרים מים.

3. הוסף בהדרגה את אבקת הבטון, תוך כדי ערבוב איטי במערבל חשמלי עד שמתקבלת

    תערובת אחידה.

4. הוסף במידת הצורך עד 0.5 ליטרים של מים עד לדרגת העבידות הרצויה.

5. שפוך את התערובת אל החלל המתוכנן תוך הקפדה על מילוי מלא של כל החלל והימנעות

    מהיווצרות בועות אוויר.

6. בצע אשפרה למשך 24 שעות לכל הפחות, תוך כדי כיסוי היציקה ביריעת פוליאתילן או

    בבד רטוב.

המלצות\הערות\אזהרות:

* יש ליישם בטווח טמפרטורה שבין 5-30 מעלות צלזיוס בלבד.

* אין להוסיף בשום מקרה מים לתערובת אשר החלה להתייבש.

* זמן העבידות של המוצר עלול להתקצר בטמפרטורה הגבוהה מ-25, על כן מומלץ

  להשתמש במים קרים בעת הכנת התערובת.

* בימים קרים מומלץ לכסות את התבנית בכיסוי מבודד.

המלצה למוצרים נוספים:

1. רפייר מורטר- טיח תיקונים המתאפיין באטימות למים ויכולת הידבקות גבוהה אל תשתיות

    ישנות וחדשות. מותאם להחלקת תפרים ומשטחים מחוספסים ולתיקוני בטון בטרם

    היישום בחומרי איטום.

2. מגקריט 40- טיח צמנטי מועשר בפולימרים ומחוזק בסיבים המתאפיין בחוזק גבוה,

    חדירות מופחתת למים וכושר הדבקה מעולה. מותאם לתיקון ושיקום בטונים.