006PR  מבית תרמוקיר הנה אמולסיה ביטומנית בתוספת של פולימרים המשמשת לחיפוי מרפסות, רצפות וקירות של חדרים רטובים לפני איטום ביטומני. הפריימר משווק כשהוא מוכן כבר לשימוש בשיטת רטוב/יבש ואינו דורש דילול. חומר איטום מותאם לאריחי קרמיקה וכן איטום מרפסות חיצוני.

 

שימושים אפשריים:

* הפריימר משמש לחיפוי מרפסות ורצפות בחדרים רטובים לפני האיטום הביטומני.

* מיועד לחיפוי קירות בטכניקת קיבוע רטוב/יבש לפני יישום האיטום הביטומני.

 

יתרונות:

* הפריימר מוכן לשימוש, אינו דורש דילול וקל מאוד ליישום.

* הפריימר מתאפיין בייבוש מהיר בהשוואה למוצרים אחרים (זמן ייבוש עשוי להשתנות

  בהתאם למזג האוויר).

 

נתונים טכניים:

* הרכב הפריימר הנו אמולסיה (תרחיף) ביטומנית בתוספת של פולימרים.

* משווק בגוון שחור בדליים במשקל 15 ק"ג או במשטחים של 60 דליים.

* המשקל הסגולי הוא 0.98 גרם למ"ל.

* צמיגות החומר נעה בטווח שבין 700-900 סנטיפואז.

* התצרוכת האופיינית ליישום על בטון נעה בין 250 גרם ל-300 גרם למ"ר (נתונה לשינויים

  בהתאם לסוג התשתית).

* זמן הייבוש הוא שעה עד שעתיים (בהתאם לסוג התשתית, עובי השכבה ותנאי מזג

   האוויר).

* חיי המדף של הפריימר הם 12 חודשים ממועד הייצור, כשהוא באריזתו המקורית ומאוחסן

  במקום מאוורר ומוצל.

 

אמולסיה ביטומנית 006PR – מפרט טכני ליישום:

 

שלבי הכנת התשתית לפני הביצוע:

1. נקה את התשתית המיועדת ליישום מאבק, מלחים, עקבות שמן וכל גורם זר העלול למנוע

    את ספיגת החומר אל התשתית.

2. וודא בטרם היישום שהתשתית נקייה ויבשה לחלוטין.

 

אופן היישום:

1. פתח את הדלי וערבב היטב את הפריימר בטרם היישום.

2. יישם את הפריימר בעזרת רולר, מברשת או התזה, תוך הקפדה על כיסוי התשתית באופן

    מלא והמתן לייבוש.

 

המלצות\הערות\אזהרות:      

* הקפד על אוורור נאות במהלך היישום והרחק את הפריימר מאש גלויה.

* אין ליישם בטמפרטורה הנמוכה מ-7 מעלות צלזיוס.

* יש לבדוק את התאמת המוצר אל התשתית ואל המוצרים האחרים שעימם אמור הפריימר

  לבוא במגע לפני הביצוע לצורך יישום נאות של העבודה.

* יש ללבוש אמצעי מיגון לפני היישום ולהימנע ממגע בעור או בעיניים.

 

המלצה למוצרים נוספים:

1. פריימר אקרילי נוזלי 006PR – פריימר המשמש לחיפוי מעל לתשתיות צמנטיות וקירות

    העשויים מטיח גבס או בלוק גבס. מהווה שכבה מקשרת בין מדה לחיפויים שונים כגון

    אריחים, פרקטים, שטיחים וכדומה.

2. SAKRET PRO 007– פריימר אבקתי מהיר התקשות המיועד לדבקים צמנטיים במהלך

     עבודות ריצוף. מתאפיין בהתחברות מלאה אל התשתית וייבוש מהיר ואופטימלי ליישום

    של ריצוף חדש מעל לריצוף קיים.