תיאור המוצר

בי ג"י ריפרקריט 305 מבית בי ג"י בונד הינו טיט צמנטי טיקסוטרופי שהינו מהיר התקשות ומורכב מצמנט פורטלנד, סיבים ומפצי התכווצות, אגרגטים מדורגים ומוספים פולימריים. אטום למים, בעל כושר הידבקות גבוה ואינו מתכווץ. המוצר משמש לתיקוני בטון וברזל לצורך הגנה על ברזלי זיון באמצעות יצירת שכבת פסיבציה, וכן לשיקום ושיחזור קורות, תקרות ועמודים.

 

יתרונות:

* טיקוסטרופי ונוח מאוד ליישום.

* מעניק הגנה לברזלי הזיון גם בכיסוי נמוך וללא פריימר.

* כושר הידבקות והיקשרות גבוה.

* העדר התכווצות במהלך הייבוש.

* ניתן ליישום של מספר שכבות ביום אחד.

 

נתונים טכניים:

* משווק בשקים של 25 ק"ג.

* חוזק לחיצה לאחר כ-14 שעות הוא 18 מגפ"ס.

* תקופת פלסטיות הינה כ-40 דקות.

* חוזק לחיצה לאחר 28 יום הינו 70 מגפ"ס.

* כושר הידבקות לבטון עם שימוש בפריימר עולה על 2.1 מגפ"ס.

* כושר הידבקות לבטון ללא שימוש בפריימר נע בין 1.6-1.8 מגפ"ס.

* יש לאחסן במקום מוצל ויבש.

* חיי מדף של המוצר בתנאים המתאימים ובאריזתו המקורית הם 9 חודשים.

 

טיט צמנטי טיקסוטרופי- מפרט טכני ליישום:

 

הכנת התשתית והתערובת בטרם היישום:

1. נקה את התשתית המיועדת לתיקון מעקבות של שמן, אבק, מלחים וכל גורם זר העלול

    לפגוע בכושר ההספגה של החומר לתשתית.

2. ערבב את האבקה עם מים ביחס של 2.8 ליטרים של מים לשק במשקל 25 ק"ג בעזרת

    מקדחה חשמלית במהירות איטית עד שמתקבלת תערובת הומוגנית במרקם אחיד.

הערות:

* חשוב להקפיד על זמן ערבוב הגבוה מ- 3 דקות.

* הקפד להכין כמות שאינה עולה על זו הניתנת ליישום בפרק הזמן של 40 דקות, היות ומשך

  הפלסטיות של המוצר מוגבל.

 

אופן היישום בשיקום מבנים:

1. חצוב מאחורי ברזלי הזיון החלודים עד לעומק של 15-10 מ"מ.

2. הסר בעזרת ניקוי מכני או התזת חול את כל החלודה הרופפת של המוטות בכל היקפם.

3. מרח ארמוסיל 340 בעובי של 1.5-1.0 מ"מ להסרה מוחלטת של הקורוזיה הצמודה

    למוטות.

4. מרח על הבטון הישן פריימר בי ג'י 17 אשר עבר דילול במים ביחס 1:1 והמתן עד לייבוש

    במגע.

5. מלא את החלל בי ג"י ריפרקריט 305 כך שעובי השכבה יהיה נמוך מ- 25 מ"מ.

6. המתן כשעה ועבה במידת הצורך בשכבה נוספת.

7. במשך 24 השעות הראשונות מתום היישום יש לבצע אשפרה לצורך שמירת רטיבותו של

    הבטון.

 

אופן היישום בשיקום תקרות:

1. הכנת השטח והטיפול בברזל הזיון כמו במתואר לעיל.

2. מרח על פני הבטון שכבת ארמוסיל 340 ויישם בבי ג'י ריפרקריט 305 בעובי שכבה מרבי

    של 10 מ"מ.

3. הוסף בכל שעתיים-שלוש שכבה נוספת עד להגעה אל העובי הדרוש.

4. בצע אשפרה במהלך 24 השעות הראשונות מתום היישום.

 

המלצה למוצרים נוספים:

1. ארמוסיל 340- מבית בי ג'י הינו ציפוי אנטי קורוזיבי חדשני לציפוי הגנתי של ברזלי הזיון

    במהלך עבודות השיקום ויציקת אלמנטים המתאפיינים בדופן דקה.

2. בי ג'י 17- פריימר נוזלי סינתטי המשמש לחיבור בין בטון חדש לבטון ישן. הפריימר נותר

    פעיל על המשטח במשך כ-48 שעות, ומאפשר בכך גמישות אופטימלית לצורך ביצוע

    העבודה.

 

חומרים לשיקום מבנים