כיחול מבית ארכו ליים הנו חומר גמר למילוי מישקים המשמש לאיטום וסגירת המרווחים שבין האריחים ואבני הבנייה ברצפות וקירות של מבנים לשימור ושרידים ארכאולוגיים. הכיחול משווק במגוון סוגים ומרקמים שונים כמו כיחול בינוני וכיחול עדין במטרה להתאים אל התנאים הסביבתיים הספציפיים הייחודיים של כל אתר ואתר, ומיועד לשימוש חיצוני ופנימי.

 

שימושים אפשריים:

* הכוחלה משמשת למילוי ואיטום מישקים ברצפות וקירות של מבנים המיועדים לשימור.

* הכיחול מותאם לשימוש עבור מבני אבן הבנויים מכורכר, אבני גיר נארי, אבן גיר קשה ועוד.

* מיועד לאזורים בהם שיעור המליחות והרטיבות בקירות נמוך.

* מותאם ליישום פנימי חיצוני, לרבות קמרונות.

 

יתרונות:

* הכוחלה מהווה עצר מים פיזי למניעת מעבר של מים באזור הפוגות, ובה בעת מאפשר

  גמישות בין האבנים.

* פשוט ונוח מאוד ליישום.

* מותאם באופן פרטני למגוון סוגים של תשתיות וקונסטרוקציות בתוך ו\או מחוץ למבנה.

* חומר נושם וניתן למחזור.

 

נתונים טכניים:

* הרכב החומרים כולל סיד הידראולי בשיעור 10% עד 20%.

* משווק במרקם משחתי בינוני או עדין אריזות דלי במשקל 28 ק"ג או חביות של 390 ק"ג.

* בעל צפיפות מרחבית של 1950 ק"ג לכל מ"ק.

* כושר כיסוי של 4 ק"ג למ"ר עבור שכבה בעובי 1 ס"מ (במישקים בעומק 10 מ"מ ורוחב 20

  מ"מ).

* עובי שכבה מקסימלי ליישום בתוך הפוגה הוא 15 מ"מ.

* זמן הייבוש למגע הוא 24 שעות.

 

כיחול בינוני וכיחול עדין- מפרט טכני ליישום:

 

שלבי הכנת התשתית בטרם הביצוע:

1. נקה את הטיט הקיים במשקים ובדפנות האבן עד לעומק הדרוש בעבודת ידיים או בעזרת

    מברשת פלדה חשמלית. חל איסור מוחלט על שימוש במסור.

2. סלק את כל פירורי הטיט ושטוף את החלל במים.

 

אופן היישום:

1. דחוס את הכיחול אל עומק החלל שהתהווה במישקים שבין האבנים בעזרת מסטרינות

    וספטולה והמתן לייבוש קל.

2. הדק שוב את הכיחול וסתום סדקים שנפתחו. עיבוד סופי יעשה באמצעות דקה ומים.

3. נקה את האבן מהשיירים תוך כדי עבודה בעזרת ספוג לח.

4. מיד עם גמר העבודה יש להקפיד ולנקות במים את כלי העבודה.

5. בצע אשפרה למשך 5 ימים לכל הפחות ע"י התזת מים מתמדת.

6. ערוך בדיקה בתום האשפרה ותקן את הטעון תיקון.

 

המלצות\הערות\אזהרות:

* יש להתאים מראש את המינון והגוון המדויקים של הכיחול ע"י האדריכל ובאישורו.

* בתום העבודה יש לכסות את החומר שנותר בשכבת מים דקה למניעת התייבשות,

  ולהקפיד לסגור הרמטית את האריזה.

* אין ליישם בטמפרטורות קיצוניות, ברוחות עזות, גשם כבד או שמש ישירה.

* התערובת משווקת כשהיא מוכנה כבר לשימוש ואין להוסיף אליה מרכיבים למעט מקרים

   בהם צוין אחרת בהוראות השימוש.

 

המלצה למוצרים נוספים:

1. מערכת טיח סיד- מערכת טיח שבסיסה בור טבעי ומשמשת כשכבה מיישרת או כהכנה

    לשכבה מיישרת מעל לתשתיות אבן ולבנים בבנייה מסורתית ומבנים לשימור.

2. חומר מילוי- חומר מליטה שבסיסו סיד בור טבעי המיועד לייצוב תשתיות וקירות פנים,

    ומילוי שקעים לצורך קבלת שכבות טיח אחידות.