צבע גמיש חיצוני

תיאור המוצר

תרמוקיר 190 FC של חברת תרמוקיר הינו שכבת גמר בטקסטורה מותזת ומשמש הן כשכבת גמר והן כשכבה מיישרת בחידוש ושימור מבני מגורים, מבני ציבור מבני תעשייה וכדומה. מותאם ליישום על תשתית של בטון, טיח צמנטי, טיח תרמי ועוד. התערובת מוכנה כבר לשימוש בתוספת של מים בלבד ומיועדת לשימוש חיצוני ופנימי.

שימושים אפשריים:

* תרמוקיר 190 FC משמש כשכבת גמר מעל לתשתיות בטון, טיח צמנטי\ תרמי ותשתיות

  נוספות.

* מותאם לשימוש כשכבה מיישרת בפרויקטים לחידוש, שיפוץ ושימור מבנים.

יתרונות:

* התערובת מוכנה כבר לשימוש ונדרשת תוספת של מים בלבד.

* התערובת מותאמת ליישום פנימי וחיצוני.

* ניתן ליישם הן בסביבה בעלת תנאים אקלימיים רגילים והן בסביבה ימית.

* המוצר מתאפיין בתו תקן ירוק ועומד בדרישות מכון התקנים למערכות טיח צמנטי וטיח

  תרמי.

* בעל עבידות גבוהה.

* חומר נושם המאפשר מעבר של אדי מים.

נתונים טכניים:

* תרמוקיר 190 FC מורכב מצמנט, שרפים, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים.

* משווק במגוון צבעים, בשקים של 25 ק"ג או במשטחים של 80 שקים.

* מתאפיין במשקל מרחבי של כ-1.40 ק"ג לליטר.

* חוזק ההדבקה בלחיצה 28 יום לאחר היישום הינו בטווח שבין 3.0-5.0 מגפ"ס.

* חוזק ההדבקה במתיחה 28 יום לאחר היישום גבוה מ-0.3 מגפ"ס.

* תצרוכת אופיינית של 7 ק"ג למ"ר עבור שכבה בעובי 5 מ"מ.

* משך שמישות לעבודה לאחר הוספת המים הינו כשעתיים.

* תוקף השימוש הוא עד 9 חודשים ממועד הייצור באריזתו המקורית ובמקום מאוורר ומוצל.

* הערה: התצרוכת נתונה לשינויים בהתאם לאופן הביצוע ותנאי התשתית.

תרמוקיר 190 FCמפרט טכני ליישום:

שלבי הכנת התשתית והתערובת לפני היישום:

1. שטוף היטב את התשתית באמצעות לחץ מים להסרת לכלוך, אבק, מלחים, וכל גורם

    העלול לגרום לכשל בביצוע. שטיפת התשתית צריכה להיעשות כיממה בטרם היישום.

2. שפוך לכלי קיבול נקי כ-7 ליטרים מים והוסף בהדרגה את תכולת השק, תוך כדי ערבול

    במערבל מכני עד שמתקבלת תערובת אחידה ונקייה מגושים.

3. המתן כ-5 דקות לייצוב התערובת וערבל ערבול נוסף למשך כ-30 שניות.

אופן היישום:

1. השתמש במכשיר התזה באוויר דחוס ליישום התרמופין שפריץ בלחץ הגבוה מ-3.0

    אטמוספרות והמתן לייבוש.

2. יישם שכבות נוספות בהתאם לצורך.

3. במידה ונדרשת טקסטורה "לחוצה", יש לשטח את התרמופין שפריץ לאחר ההתזה עם

    מרית חלקה באמצעות לחיצה ומריחה.

4. התחל בביצוע אשפרה ביום שלאחר היישום על ידי הרטבת הטיח במים בתדירות של 3

    פעמים ביום למשך 3 ימים. באזורים המתאפיינים בייבוש מהיר מומלץ להתחיל באשפרה

    כבר ביום היישום.

5. ניתן לצבוע בצבע מתאים על פי הטעם כ-3 ימים לכל הפחות מסיום האשפרה.

המלצות\הערות\אזהרות:

* אין להוסיף למוצר זה גבס ו/או חומרים המכילים גבס ו/או כל חומר\מוצר אחר למעט מים.

* מומלץ ליישם בעובי כולל של 6-8 מ"מ באמצעות שתי שכבות או יותר.

* טקסטורות שונות מתקבלות על ידי שינוי קוטר הפומית, שינויים לחץ האוויר, שינויים

  במרחק ההתזה מהקיר ומיומנותו של המבצע.

* אין לעשות שימוש חוזר בתערובת שהתייבשה.

* היות והחומר אלקלי, חובה להשתמש במיגון מתאים ולהגן על העיניים והעור.

המלצה למוצרים נוספים:

1. תרמוקיר 191 FC – טיח גמר מינרלי להקניית טקסטורה מגורדת. משמש כשכבת מגן

    וכשכבת גמר בפרויקטים לשימור, שיפוץ ושיקום מבנים. מותאם ליישום ישירות מעל

    לתשתית בטון וטיח.

2. תרמוקיר 192 FC – טיח גמר מינרלי להקניית טקסטורה רחוצה. אופטימלי ליישום

    בפרויקטים לשיקום שימור מבנים כגון מבני ציבור, בתים פרטיים וכדומה.