מחירון בנייה ובניית קירות ומחיצות

המחירון המלא לעבודות בניה ובניית קירות מעטפת ומחיצות פנים.

המחירון לעבודות בניה משמש כאומדן מחירים לעבודות בניה חדשה ושיפוץ דירה, זאת במטרה להעניק לגולשים מושג כללי בנוגע לטווח העלויות הריאלי בשוק ולהשוות מחירים בין בעלי המקצוע השונים עבור מגוון סוגי עבודות בניה החל מבניית קירות ומחיצות ועבודות יציקת בטון ועד לעבודות טיח שונות. חשוב להבהיר שעשויים להיות במקרים מסוימים פערי מחירים נרחבים, היות והתמחירים הנם נגזרת של איכות החומרים, היקף העבודה ורמת מורכבותה.

המחירון אינו כולל עבודות שלד וגמר ולצורך יצירת אומדן לגבי בניית תוספות ואו בנייה שלמה, יש לקחת בחשבון הוצאות הנדסיות, שלד, גמר ועוד…

 

מחירון עבודות בניה לדוגמה: דילים ומבצעים

הבאנו להלן כמה דוגמאות למבצעים ודילים בתמחירים משתנים:

 

הצעות מחיר לדוגמה עבור בניית קירות ומחיצות

מחיר הכולל למ"רהערותסוג העבודה
400-600 ₪ למ"רהמחיר כולל את עלות החומרים, אך אינו כולל בנייה של יציקות או חגורות בטון ו\או שכבת טיח.בניית קירות ומחיצות מבלוקי בטון של 7-10 ס"מ עבור עבודה בהיקף של עד 10 מ"ר

 

300-500 ₪ למ"רהמחיר כולל את עלות החומרים, אך אינו כולל בנייה של יציקות או חגורות בטון ו\או שכבת טיח.בניית קירות ומחיצות מבלוקי בטון של 7-10 ס"מ עבור עבודה בהיקף שבין 10-50 מ"ר
550-650 ₪ למ"רעלות החומרים כלולה במחיר. המחיר אינו כולל בנייה של עמודים או חגורות בטון. ריבוי של עיקולים או זוויות עשויים לייקר את המחיר.בניית קירות ומחיצות מבלוקי בטון של 15-20 ס"מ עבור עבודה בהיקף של עד 10 מ"ר
400-500 ₪ למ"רעלות החומרים כלולה במחיר. המחיר אינו כולל בנייה של עמודים או חגורות בטון. ריבוי של עיקולים או זוויות עשויים לייקר את המחיר.בניית קירות מבלוקי בטון של 15-20 ס"מ עבור עבודה בהיקף שבין 10-50 מ"ר
450-550 ₪ למ"רעלות החומרים כלולה במחיר המחיר אינו כולל עמודים או חגורות בטון.בניית קירות ומחיצות מבלוקי איטונג עבור עבודה בהיקף של עד 10 מ"ר
350-450 ₪ למ"רעלות החומרים כלולה במחיר המחיר אינו כולל עמודים או חגורות בטון.בניית קירות ומחיצות מבלוקי איטונג עבור עבודה בהיקף שבין 10-50 מ"ר

 

הערות:

  1. המחירים כוללים את עלות החומרים ועשויים להשתנות בהתאם לאיכותם.
  2. עלות ההובלה אינה כלולה במחיר.
  3. המחירים אינם כוללים מע"מ.
  4. המחירון מבוסס על מחקר השוואתי רחב ומעמיק במטרה לספק הערכה כללית בכל הנוגע

לטווח המחירים המומלץ. עם זאת, ראוי להדגיש שהתמחירים הם בגדר המלצה בלבד.

 

מחירון בניה על פי מפרט

להלן מובא המחירון המורחב עבור מגוון עבודות הבניה למיניהן. המחירון כולל פירוט מלא של כלל סוגי עבודות הבניה השונות ובהתאם לתעריפים המקובלים בענף:

 

מחירון בניית קירות ומחיצות מבלוקי בטון של 7-10 ס"מ:

המחיר למ"רהערותסוג העבודה
350-600 ₪המחיר כולל את עלות החומרים, אך אינו כולל את עלות הובלתם עד לאתר הבנייה. המחיר גם אינו כולל חגורת בטון.בניית מחיצות וקירות פנים עד 10 מ"ר
400-700 ₪המחיר כולל את עלות החומרים, חגורת הבטון, הטיוח וההכנה לצבע, אך אינו כולל את עלות הובלת החומרים עד לאתר הבנייה.בניית מחיצות וקירות פנים עד 10 מ"ר
250-500 ₪המחיר כולל את עלות החומרים, אך אינו כולל את עלות הובלתם עד לאתר הבנייה. המחיר אינו כולל חגורת בטון.בניית מחיצות וקירות פנים שבין 10-50 מ"ר
300-600 ₪המחיר כולל את עלות החומרים, חגורת הבטון, הטיוח וההכנה לצבע, אך אינו כולל את עלות הובלת החומרים עד לאתר הבנייה.בניית מחיצות וקירות פנים שבין 10-50 מ"ר
200-450 ₪המחיר כולל את עלות החומרים, אך אינו כולל את עלות הובלתם עד לאתר הבנייה. המחיר גם אינו כולל חגורת בטון.בניית מחיצות וקירות פנים מעל ל- 50 מ"ר
250-550 ₪המחיר כולל את עלות החומרים, חגורת הבטון, הטיוח וההכנה לצבע, אך אינו כולל את עלות הובלת החומרים עד לאתר הבנייה.בניית מחיצות וקירות פנים מעל ל- 50 מ"ר

 

מחירון בניית קירות ומחיצות מבלוקי בטון של 15-20 ס"מ:

המחיר למ"רהערותסוג העבודה
470-720 ₪המחיר כולל את עלות החומרים, אך אינו כולל את עלות הובלתם עד לאתר הבנייה. המחיר גם אינו כולל חגורת בטון.בניית מחיצות וקירות פנים עד 10 מ"ר
520-820 ₪המחיר כולל את עלות החומרים, חגורת הבטון, הטיוח וההכנה לצבע, אך אינו כולל את עלות הובלת החומרים עד לאתר הבנייה.בניית מחיצות וקירות פנים עד 10 מ"ר
360-610 ₪המחיר כולל את עלות החומרים, אך אינו כולל את עלות הובלתם עד לאתר הבנייה. המחיר גם אינו כולל חגורת בטון.בניית מחיצות וקירות פנים שבין 10-50 מ"ר
410-810 ₪המחיר כולל את עלות החומרים, חגורת הבטון, הטיוח וההכנה לצבע, אך אינו כולל את עלות הובלת החומרים עד לאתר הבנייה.בניית מחיצות וקירות פנים שבין 10-50 מ"ר
300-550 ₪המחיר כולל את עלות החומרים, אך אינו כולל את עלות הובלתם עד לאתר הבנייה. המחיר גם אינו כולל חגורת בטון.בניית מחיצות וקירות פנים מעל ל- 50 מ"ר
350-650 ₪המחיר כולל את עלות החומרים, חגורת הבטון, הטיוח וההכנה לצבע, אך אינו כולל את עלות הובלת החומרים עד לאתר הבנייה.בניית מחיצות וקירות פנים מעל ל- 50 מ"ר

 

מחירון בניית קירות ומחיצות מבלוקי איטונג:

המחיר למ"רהערותסוג העבודה
420-670 ₪המחיר כולל את עלות הבלוקים, אך אינו כולל את עלות חגורות הבטון והעמודים.בניית מחיצות וקירות פנים עד 10 מ"ר
470-770 ₪המחיר כולל את עלות הבלוקים, חגורת הבטון, הטיוח וההכנה לצבע.בניית מחיצות וקירות פנים עד 10 מ"ר
330-580 ₪המחיר כולל את עלות הבלוקים, אך אינו כולל את עלות חגורות הבטון והעמודים.בניית מחיצות וקירות פנים שבין 10-50 מ"ר
380-780 ₪המחיר כולל את עלות הבלוקים, חגורת הבטון, הטיוח וההכנה לצבע.בניית מחיצות וקירות פנים שבין 10-50 מ"ר
280-530 ₪המחיר כולל את עלות הבלוקים, אך אינו כולל את עלות חגורות הבטון והעמודים.בניית מחיצות וקירות פנים מעל ל- 50 מ"ר
330-630 ₪המחיר כולל את עלות הבלוקים, חגורת הבטון, הטיוח וההכנה לצבע.בניית מחיצות וקירות פנים מעל ל- 50 מ"ר

 

מחירון עבודות יציקת בטון:

המחיר למ"רהערותסוג העבודה
250-300 ₪המחיר כולל את עלות החומרים, יצירת התבנית, רשת ברזל ויציקת בטון.רצפת בטון מוחלק

עד 20 מ"ר

230-280 ₪המחיר כולל את עלות החומרים, יצירת התבנית, רשת ברזל ויציקת בטון.רצפת בטון מוחלק בין 20-50 מ"ר
200-250 ₪המחיר כולל את עלות החומרים, יצירת התבנית, רשת ברזל ויציקת בטון.רצפת בטון מוחלק מעל ל-50 מ"ר
10-15 ₪תוספת חומר נגד שחיקה
10-15 ₪תוספת פיגמנט צבע לבטון

 

מחירון עבודות טיח: 

המחיר למ"רהערותסוג העבודה
90-110 ₪המחיר כולל את עלות החומרים.קילוף טיח עד 10 מ"ר
80-100 ₪קילוף טיח בין 10-50 מ"ר
70-90 ₪קילוף טיח מעל ל-50 מ"ר

 

165-200 ₪המחיר כולל את עלות החומרים.עבודות טיח פנים עד 10 מ"ר
135-170 ₪המחיר כולל את עלות החומרים.עבודות טיח פנים בין 10-50 מ"ר
100-130 ₪המחיר כולל את עלות החומרים.עבודות טיח פנים מעל ל-50 מ"ר
1,500-3,800 ₪עלות החומרים כלולה במחיר.עלות תיקוני טיח לפני צביעה של 2 חדרים
2,500-5,500 ₪עלות החומרים כלולה במחיר.עלות תיקוני טיח לפני צביעה של 3 חדרים
3,500-6,800 ₪עלות החומרים כלולה במחיר.עלות תיקוני טיח לפני צביעה של 4 חדרים