מחירון שיקום מבנים

המחירון המלא לשיקום מבנים

ענף שיקום מבנים שונה מעבודות השיפוץ הכלליות והסטנדרטיות, בכך שהוא מכוון לחיזוק כל מבנה שאינו עומד בתקני בטיחות הישראליים ו\או מוגדר כמבנה מסוכן שעלול להוות סכנה לדייריו, עוברי אורח וכל מי שנמצא בסמוך, ו\או לקרוס במקרה של רעידת אדמה. בשנים האחרונות ניתן להבחין בארץ במגמה ברורה של עליה ברמת המודעות אל הסיכון מפני רעידות אדמה, שכן מדינת ישראל שוכנת בסמוך לשבר הסורי אפריקאי, ומחקרים מראים שרעידת אדמה עתידית ובעוצמה חזקה היא עניין של זמן ועלולה לפרוץ בכל רגע נתון. בשנות ה-80 של המאה הקודמת חוקק המחוקק הישראלי מספר תקנות בנייה (ת"י 413) המבטיחות את יציבותם המרבית של המבנים גם במקרים שבהם מתרחשת רעידת אדמה. עם זאת, המציאות כיום היא שחלק גדול מהמבנים שנבנו עד אמצע שנות ה-80 אינם עומדים בדרישות התקן ומהווים לדייריהם סיכון פוטנציאלי.

 

שיקום מבנים והשבחת נכסים

כיום ניתן לבצע חיזוק ושיקום מבנים במסגרת של תמ"א 38, המהווה הזדמנות נדל"נית לשיקום המבנה ולהשבחת הנכס, זאת באמצעות מימון חיצוני, כמו גם זכויות והטבות נוספות, לרבות הגדלת דירות, הוספת מעלית והשבחת נכס ללא תשלום היטל השבחה. ראוי לציין שגם מבנים העומדים בתקן 413 עשויים להינזק בעקבות איתני הטבע ושיני הזמן ויידרשו לשיקום במטרה להבטיח את שלומם של הדיירים. העבודות לחיזוק ושיקום מבנים כוללות, בין השאר, פעולות לשיקום ברזל ובטון, שיקום וחיזוק יסודות פגומים, שיקום תקרות בטון, עיבוי וחיזוק עמודים, וכן תיקון סדקים ושיפוץ כללי בקירות מעטפת הבניין. עבודות השיקום הכרוכות בטיפול בברזלי הזיון מיושמות תוך שימוש בחומרים צמנטים ייעודיים, ודורשות מפרט מדויק ופיקוח צמוד של מהנדס קונסטרוקטור.

 

דילים ומבצעים: מחירון לדוגמה עבור שיקום בטוני בבניין מגורים

הבאנו להלן דוגמה להצעת מחיר סטנדרטית עבור שיפוץ בניין מגורים בן 8 קומות. מדובר  בהצעת מחיר המשקפת באופן ריאלי את עלות השיפוץ.

 

הצעת מחיר לדוגמה עבור שיקום מעטפת בבניין מגורים בן 8 קומות:

מחיר הכולל למ"רהערותסוג העבודה
2,000 ₪ למ"רהשיקום כולל את סיתות התקרות, גילוי הברזל, יישום חומר אוטם, טיוח עם בטון מועשר, ביצוע שכבת טיח סופית ושכבת גמר בהתאמה למצב הקודם או רצון הדיירים.שיקום תקרות בטון
1,700 ₪ לעמודהשיקום כולל את סיתות הטיח והבטון הרופף, גילוי הברזל החלוד, ניקוי באמצעות מברשת פלדה ומריחת חומר אוטם. השלבים העוקבים כוללים טיוח בבטון מועשר, יישום שכבת טיח סופית וביצוע שכבת גמר התאמה אל המצב הקודם או רצון הדיירים.שיקום עמודי בטון
4,500 ₪ לעמודהעיבוי מורכב מחפירה אל קורות הבטון, קידוח, ועיגון של ברזל חדש. השלבים העוקבים כוללים בניית תבנית ליציקה, יציקת הבטון בעובי שבין 5-7 ס"מ וגימור בשכבת הטיח.עיבוי עמודי בטון
38,000 ₪ למקלט שגודלו כ-64 מ"ר.השיקום מתייחס לקירותיו הפנימיים של המקלט, וכולל טיפול בקירות ובתקרת החדר, לרבות קורות בטון, עמודים וברזלי זיון בולטים.שיקום מקלט
70,000 ₪ לדיירהמחיר לכל דייר עבור מרפסת שמש בגודל 12 מ"ר בבניין קיים של 8 קומות .הוספת מרפסת שמש
70,000 ₪ לדיירהמחיר לכל דייר עבור הוספת ממ"ד לדירה.הוספת ממ"ד
75,000 ₪ לדיירהמחיר לכל דייר עבור הוספת חדר לדירה. המחיר נתון לשינויים בהתאם למספר הדיירים המעוניינים בהרחבה ובגודל החדר המבוקש.הוספת חדר לדירה
1,500-4,500 ₪ למ"רהמחיר לפי מ"ר ונתון לשינויים בהתאם לאופי שיפוץ המבוקש.שיפוץ חזית בניין
1,000-1,200 ₪

לקומה

מחיר לצביעה בסיד סינתטי.צביעת חדר מדרגות
10,000 ₪

 

המחיר לשיפוץ שאינו כולל את הרחבת הלובי.שיפוץ כללי ללובי
200,000-220,000 ₪

 

הערכה גסה.צביעת חזית בניין

 

הערות:

  1. קשה לתמחר שיקום מבנים ולתת אומדן כללי, היות והעלויות תלויות בהרבה מאוד

גורמים כמו מצבו של המבנה, היקף השיקום הנדרש, הצורך בניית פיגומים או אמצעים

אחרים לעבודה בגובה, הגישה לבניין, סוג החיפוי וכיוצא בזה. במקרה של בניין שמצבו

סביר ושדורש טיפולים מקומיים ונקודתיים בלבד כגון הסרת חלקי טיח רופפים ושיקום

בטונים באזורים בודדים, עשוי המחיר לדייר לנוע בסביבות 10,000-15,000 שקלים,

בעוד שבמקרים שבהם דורש המצב שיקום יסודי, ההשקעה עלולה לטפס ולהאמיר אל

למעלה מ-30,000 ₪ לדייר בהתאם לאופי השיפוץ והיקפו.

  1. הצעת המחיר לדוגמה שהובאה להלן אינה כוללת הוצאות עבור מהנדס קונסטרוקטור

לביקורת הנדסית, הכנת כתב כמויות ופיקוח צמוד בנסיבות של מבנים מסוכנים.

  1. הצעת המחיר אינה כוללת את העלויות של הפיגומים, המנופים או הגלישה בסנפלינג

במקומות שבהם אין אפשרות או שאין צורך בהתקנת פיגומים.

  1. התמחור שהובא להלן כולל בתוכו את עלויות חומרי הגלם, אך הוא נתון לשינויים בהתאם

לאיכותם.

  1. המחירון נבנה לאחר שנעשה מחקר השוואתי מעמיק ורחב היקף, זאת במטרה להעניק

לגולשים אומדן כללי בכל הקשור לטווח המחירים המקובל בענף. עם זאת, חובה לקחת

בחשבון שמדובר בתמחירים המהווים המלצה בלבד ושנועדו לסייע בהבנת שיטת

התמחור, אך הם אינם באים במקום סקר שווקים והיוועצות עם אנשי מקצוע המתמחים

בתחום.

 

מחירון לשיפוץ או שיקום בניין מגורים של 8 קומות

הבאנו להלן מחירון המשקף את המחירים הריאליים לשיפוץ ושיקום בנייני מגורים בני 8 קומות. במקרים של בנייני מגורים עם מספר קומות שונה, יש להוסיף למחירים בין 15%

ל- 20% בלבד עבור כל קומה. המחירון מורכב מעלות חומרי הגלם, חישוב שכר המהנדס והפועלים, כמו גם עלות הפיגומים או החלופות השונות לעבודה בגובה, עלות פוליסת ביטוח לשיקום הבניין ופרמטרים נוספים שעשויים להשתנות לפי סוג הבניין, גודלו, מיקומו ומצבו.

 

מחירון לבניית שלד של בית מגורים בבנייה מודולרית על פי מפרט:

המחיר למ"רהערותפירוט העבודה
1,500-3,500 ₪בדיקה ראשונית לצורך הכנת כתב כמויות.בדיקת נכס לפני שיפוץ על ידי מהנדס קונסטרוקטור
800-1,000 ₪

לביקור

במקרים שבהם עולה הצורך בשיקום בטוני. התעריף מחושב לפי ביקור בודד באתר. המספר הממוצע נע בין 10-15 הביקורים.ביקורת הנדסית ופיקוח צמוד של מהנדס קונסטרוקטור
25,000-30,000 ₪מחושב לפי משך זמן ממוצע של 60 יום.השכרת פיגומים
1,750-3,500 ₪ ליום עבודהעלות ליום עבודה עד 8 שעות בשטחהשכרת מנוף
 ₪17,000-20,000במקרים שבהם אין כדאיות או שאין אפשרות להרכבת פיגומים.

 

גלישה סנפלינג
4,000-6,000 ₪מלט, טיט, חול, סיד, שליכט, דבקים, חומרי איטום וכדומה. העלות תלויה בכמות ואיכות החומרים.חומרי בניין (חומר שחור)
55 ₪,000-60,000צבע סופרקריל, טמבור וכדומה.

 

חומרי צבע
9,000-10,000 ₪צבע שמן למעקות ברזל
11 ₪,000-12,000מבית חברות סיקה, בי. ג'י בונד, מיסטר פיקס וכדומה.

 

חומרי איטום כנגד רטיבות
9,000-10,000 ₪צבע שמן למעקות ברזל
 ₪400-550השכר תלוי במידת המיומנות של הפועל

 

שכר פועל ליום עבודה
280,000-380,000 ₪שכר עבודה ל-8 פועלים עבור 3 חודשי עבודה.שכר עבודה עבור פרויקט מלא
 ₪4,500-5,500יש לוודא שהפוליסה כוללת ביטוח צד ג', ביטוח מבנה וביטוח מעבידים.

 

פוליסת ביטוח לתקופת השיפוצים
6,000-8,000 ₪כולל מכולה גדולה, עלות הובלת עגלות ושכר עובד ניקיון.עבודות ניקוי השטח בסיום העבודות