בית תגיות אינדקס טלפונים של עירייה

תגית: אינדקס טלפונים של עירייה

אינדקס מחלקות מבנים מסוכנים ומספרי טלפון

בכל רשות מקומית ישנו בעלת תפקיד האחראית על נושא המבנים המסוכנים. בכל רשות יש חוק עזר מקומי עירוני שונה לטיפול בנושא. לרוב המחלקה לטיפול...
עמית עוז שיקום מבנים ושיפוץ בניינים