בית תגיות חשד למבנה מסוכן

תגית: חשד למבנה מסוכן

איזה גוף מפקח על מבנים מסוכנים?

הסמכות לפקח על מבנים שעשויים להוות סכנה ליושביהם או לציבור נתונה בידיי הרשות המקומית, כלומר בידיי העירייה, המועצה המקומית, הועד המקומי או המועצה האזורית....
עמית עוז שיקום מבנים ושיפוץ בניינים