בית תגיות נגד קבלן בנייה

תגית: נגד קבלן בנייה

תביעות משפטיות עקב ליקויי בנייה

האם כדאי להגיש תביעה לפיצויים כנגד קבלן הבנייה בגין סטייה מתכנית הבנייה? מה בנוגע לעיכוב במסירת הדירה ואו ליקויי בנייה? בחודש דצמבר 2013 קרסו מרפסות...