עבודות איטום אמורות להיות מבוצעות בכל סוגי המבנים: ישנים וחדשים.

חשיבותם נובעת מכך שהן מספקות הגנה למבנה ושומרות על יציבותו וחוסנו מפני מים שעלולים לחלחל ולהשפיע עליו לשלילה.

רוב רובם של המבנים מורכבים מחומר הבטון שהוא לדעתם של רבים מאנשי המקצוע חומר גלם הידוע כחזק ועמיד במיוחד. אף על פי כן חומר הבטון אינו יכול להיות חסום בפני כניסת נוזלים באופן מוחלט. חדירת נוזלים ובמיוחד של מי גשמים ידועה לכולנו כגורם הראשי למצבי רטיבות אשר תופעותיה העגומות משפיעות על כל מבנה בדמות כתמי עובש רבים, התקלפות טיח בקירות ובתקרות ואף בועות אוויר על גביהם.

זאת הסיבה שיש לדאוג לכל מבנה מגורים שתבוצענה בו עבודות איטום כפי הנדרש.

והכוונה היא גם למבני מגורים וגם למבנים אשר משמשים לתעשייה ומקומות עבודה שונים.

מבנה שלא חזק ולא עמיד בפני נוזלי מי הגשמים לא יספק הגנה ראויה ליושביו ועם התגברות הגשמים גם התופעות השליליות תבואנה לידי ביטוי במלוא הדרן.

עבודות איטום

עבודות איטום, למעשה, הן חלק אינטגראלי מכל הליך בניית מבנה. יחד עם זאת גם מבנים חדשים סובלים לעיתים תכופות מחוסר הגנה מקסימאלית בתחום האיטום וה בידוד

היות ולא הושלם תהליך עבודתם כראוי או כפי שנדרש עם חומרים איכותיים ועמידים במיוחד.

מאחר ורטיבות כמוה כמו האויבים הגדול ביותר של כל מבנה  יש להתייחס לכך במלוא כובד הרצינות ולהתחיל לפעול בעניין במיוחד אם אתם עומדים בפני כניסה לדירה בבניין מגורים ישן.

עבודות איטום רבות קיימות בהתאם לחומרים השונים ובהתאם לתשתיות הזקוקות לאיטום. בין היתר מדובר על איטום גגות באמצעות זיפות גגות   , איטום מרפסות, איטום בסביבת החלונות, איטום חדרי מקלחות ועוד.

עבודת האיטום הנפוצה ביותר היא זיפות גגות המוכרת לכולנו במיוחד כאשר מדובר על גגות שטוחים ולא על גגות רעפים אשר לא מאשפרים את הניקוז היעיל של מיה גשמים ובהיעדר שכבת איטום מתאימה, מי הגשמים חודרים לתקרה ומשם לחלל הפנימי של הבית.

יש להקפיד על כך שעבודות האיטום תהיינה מקצועיות בידי אנשי מקצוע אמינים ומוחים כדי להבטיח תוצאות טובות ואיכותיות לאורך זמן!