קבלן שיפוץ בניינים

המדריך המלא: כיסוי ביטוחי בזמן שיפוץ הבית

אין עוררין על כך שהדירה נחשבת לאחד מהנכסים היקרים ביותר שירכוש האדם הממוצע במהלך חייו, אם לא היקר שבהם. מעת לעת נוהגים משקי בית לבצע בביתם שיפוצים כאלו ואחרים. לעתים מדובר בשיפוץ בהיקף קטן ומצומצם, אך לעתים מדובר בשיפוץ יסודי ונרחב, המלווה בשבירת קירות, הוספת חדרים, יציקת בטון, החלפת אינסטלציה, ריצוף וכן הלאה. חלק מאלו שעורכים שיפוצים מבוטחים בביטוח דירה סטנדרטי, המכסה מפני נזקי אש, נזקי מים, נזקי טבע כגון ברק, רעם, רוח, שיטפונות, הצפה, רעידת אדמה, וכן ביטוח צד ג וביטוח כנגד פריצה. מדובר, לכאורה, בביטוח נרחב ונאה, ולכן מתעוררת השאלה, האם הביטוח הרגיל אכן מעניק כיסוי ביטוחי כשנעשות בבית עבודות שיפוץ מסוג זה או אחר?

 

האם ביטוח דירה רגיל אכן מעניק כיסוי ביטוחי כשנעשות בבית עבודות שיפוץ?

ביטוח הדירה הסטנדרטי אכן מעניק כיסוי ביטוחי לכל התרחישים שצוינו לעיל למעט מקרים שבהם התרחישים הללו קרו בדירה שאינה תפוסה ו\או פעולות זדון שנעשו בדירה בידי המבוטח, בני משפחתו, בני אדם אחרים המתגוררים בדירה או בהסכמתם. דירה שאינה תפוסה מוגדרת על ידי חברות הביטוח כדירה שלא התגוררו בה בפועל או באופן סדיר יותר מ- 60 ימים רצופים. המשמעות היא שמבוטח שאינו מתגורר בדירתו למשך יותר מ- 60 ימים רצופים בשל שיפוץ בהיקף נרחב, אינו מכוסה במקרה של נזק שנגרם לדירה בתקופה זו. כמו כן, ההגדרה "פעולות זדון שנעשו בדירה בהסכמתם של המבוטח ו\או בני משפחתו" נתונה בהיבט המשפטי לפרשנויות רבות, כאשר כל נזק שנגרם לדירה על ידי הקבלן ו\או מי מעובדיו, יסווג, קרוב לוודאי, מצד חברות הביטוח כנזק שנגרם מפעולות זדון.

 

עבודות שיפוץ בבית: מה לא מכסה ביטוח דירה רגיל?

ביטוח הדירה הסטנדרטי אינו מכסה מקרים של פגיעה בגופם ו\או רכושם של קבלן השיפוצים, עובדיו או צד שלישי כמו שכנים ו\או עוברי אורח. במילים אחרות, כל אדם או רכוש שנפגע תוך כדי העבודה במהלך תקופת השיפוצים או כתוצאה מעבודות השיפוץ, אינו מכוסה ביטוחית. בשנת 2015 אירעה תקרית מצערת שבה נהרג עובד מנפילה מגג במהלך עבודות שיפוצים בבניין מגורים משותף. בני משפחת הפועל הגישו תביעה משפטית, ובית המשפט פסק שהמשפחה תפוצה בסכום של 810,000 ₪ על ידי הקבלן, מתכננת הבניה ובעלי הדירות. אין ספק שבמידה ולקבלן ו\או מזמיני העבודה הייתה פוליסת ביטוח, מי שאמורה הייתה לשאת בעלויות הכבדות היא חברת הביטוח ולא הקבלן, מתכננת הבניה ובעלי הדירות.

 

ביטוח עבודות קבלניות: עיקרי הכיסוי ביטוחי

פוליסת הביטוח של הקבלנים כוללת בתוכה שלושה חלקים עיקריים: ביטוח הרכוש, ביטוח צד שלישי וביטוח חבות מעבידים.

 

ביטוח הרכוש ביטוח הרכוש מעניק כיסוי לרכוש המבוטח החל מיום תחילת העבודות ועד לתום תקופת הביטוח בפוליסה או מועד סיום הפרויקט. סעיף הרכוש ניתן להרחבה על ידי הקבלן המבוטח בהרחבות נוספות כגון נזק לרכוש שעליו עובדים, נזק לרכוש סמוך, נזק ישיר ו\או נזק עקיף מתכנון, חומרים ועבודה לקויים. נזק לרכוש שעליו עובדים מתייחס, לדוגמה, לנזק שנגרם לקרמיקה במקלחת וזכוכית המקלחון כתוצאה מנפילתו של הקבלן בעת החלפת ראש ברז במקלחת. נזק לרכוש סמוך מתייחס להרס הרהיטים בחדר סמוך בעקבות זליגת המים באותה התקרית.

 

ביטוח צד שלישי ביטוח זה נותן מענה במקרים של נזקי גוף או רכוש בעקבות העבודות המבוצעות בפרויקט. לדוגמה, קבלן שיפוצים שניסר בטעות את צינור הספרינקלרים כשביקש לסגור את שיבר המים הראשי של הבניין. טעות הובילה להשבתת המעליות ולנזק כבד בדירות סמוכות. מומלץ לרכוש הרחבות בהתאם לאופי הפרויקט והיקפו, ובפרט כשהפרויקט כולל עבודה על תשתיות חשמל, תשתיות אינסטלציה או הריסה.

 

ביטוח חבות מעבידים הביטוח נועד להעניק מענה במקרה שבו נפגע העובד בעקבות עבודתו באתר.

 

ביטוח עבודות קבלניות: סוגי פוליסות ביטוח

ביטוח עבודות קבלניות כולל שני סוגי פוליסות, כשקבלן השיפוצים יכול לבחור בכל אחת מהן כדי לבטח את עבודתו. חשוב לציין שמבחינת הלקוח, אין הבדל בהיקף הכיסוי, מאחר וההבדל בין שתי פוליסות הוא במישור ההתנהלותי של הקבלן מול חברת הביטוח.

 

פוליסה פתוחה מדובר בפוליסה המותאמת בעיקר לקבלנים שהיקף כל עבודה ספציפית או שמחזור העבודות השנתי הצפוי שלהם קטן יחסית. הפוליסה בנויה באופן שמאפשר לקבלן לבטח מספר פרויקטים שונים שנת ביטוח, תוך כדי דווח לחברת הביטוח על כל פרויקט שהוא מבצע.

 

פוליסה סגורה- פוליסה שבה מבטח הקבלן את פרויקט השיפוצים באופן ספציפי. פוליסה זו מותאמת בעיקר לפרויקטים בהיקפים גדולים.

 

אישור עריכת ביטוח

על מנת להיות בטוחים שהשיפוץ אכן מבוטח, יש לדרוש מהקבלן מסמך המכונה "אישור עריכת ביטוח". מדובר במסמך המאשר את תקפותו של הביטוח הספציפי עבור עבודות השיפוץ. חשוב לוודא שבמסמך רשומים שמו של המשפץ, כתובת הדירה שבה אמור להיערך השיפוץ, מהות העבודה ולוח זמנים. הביטוח הופך לפעיל החל מהרגע שבו חותמת חברת הביטוח על הטופס. חשוב להדגיש שגם אם הקבלן מבוטח במסגרת של פוליסה פתוחה, במידה והוא לא דאג לדווח לחברת הביטוח על העבודה הספציפית שהוא אמור לבצע, העבודה איננה מבוטחת.

 

במידה ולקבלן יש ביטוח- האם הרחבת פוליסת הדירה של הלקוח נחוצה?

כל עוד עובד הקבלן בדירה, פוליסת הביטוח שלו פעילה. עם זאת, האחריות לעבודת השיפוצים של הקבלן מסתיימת החל מהרגע שהוא מסיים את עבודתו ועוזב את הדירה. החל משלב זה נכנסת פוליסת הדירה של הלקוח לפעולה ומכסה על הנזקים שנתגלו לאחר סיום השיפוצים. לדוגמה, קבלן שמבצע עבודה של החלפת צנרת אינסטלציה. במידה והתפוצצה הצנרת והובילה לנזקים לבית והרכוש, פוליסת הביטוח של הקבלן אינה נושאת באחריות, והלקוח יידרש לשכור עורך דין ולתבוע את הקבלן בבית המשפט. עם זאת, במקרה והלקוח הרחיב את הפוליסה שלו לפני השיפוץ, אזי הפוליסה אמורה לכסות את הנזק. כמו כן, לא אחת קורה שהביטוח של הקבלן אינו מכסה את כל עלות הנזק, כך שההמלצה היא שלא להסתמך על הביטוח הקבלן אלא להרחיב את הביטוח של הדירה, ובפרט כשמדובר בשיפוץ בהיקף נרחב.

השאירו פרטים ומיד נחזור אליכם עם הצעת מחיר!
Call Now Button