קבלן שיפוץ בניינים

 

בדק בית לגילוי ליקויי בנייה נפוצים בתקרות

תפקידן של התקרות הוא לשאת את עומסי הבניין ולהעבירם אל הקורות והעמודים. כיום עשויות התקרות מבטון מזוין ומרביתן הן תקרות צלעות, שצלעותיהן מבטון וביניהן מילוי של בלוקים או חומרים אחרים. ניתן למנות מגוון רחב של ליקויי בנייה נפוצים בתקרות, שהעיקרים שבהם כוללים סדקים מסוגים שונים, תקרות עם כפף (בטן), ברזלי זיון חשופים ו\או מתפוררים, כמו גם רטיבויות בתקרות גג ותקרות ביניים וליקויים בבידוד התרמי והאקוסטי. להלן פירוט של כול סוגי הליקויים שנמנו כאן, גורמים אפשריים להיווצרות הליקויים, התקינה הרלוונטית הנוגעת אל הליקוי הספציפי ודרכי תיקון מקובלות. במרבית מליקויי הבנייה בתקרות תקופת הבדק היא שנה אחת ממועד מסירת הדירה לרוכש, ותקופת אחריות היא שלוש שנים מתום תקופת הבדק, למעט מקרים חמורים שבהם הוכח על ידי מהנדס קונסטרוקציה שהליקויים נובעים מכשל בשלד המבנה.

 

תקרה בעלת קימור (כפף ואו בטן)

התקרות מחויבות להיות מישוריות ואופקיות. התקן מתיר קימור (כפף) בתקרה בשיעור מרבי של ס"מ אחד לאורך 3 מטרים. קימור העומד בדרישות התקן איננו אמור להיראות בעין, ובמידה וניתן להבחין בו, עלול הדבר להעיד על כשל כלשהו בשלד המבנה.

אופן התיקון- ראוי להדגיש שאופן הבדיקה לאיתור סיבת הקימור בתקרה נקבע בהתאם להוראותיו של מהנדס בניין, והוא אשר קובע את דרכי התיקון על פי הממצאים שהתגלו בבדיקה ומפקח על התיקון.

הערה- במידה ומהנדס הבניין קובע שמדובר בליקוי שנגרם מכשל בקונסטרוקציה, אזי תקופת אחריות שחלה על קבלן הבניין לגבי התיקון היא ללא הגבלת זמן.

 

תקרה בעלת ברזל זיון חשוף ומתפורר

ברזל חשוף ומתפורר בתקרות מעיד על פי רוב ששכבת הבטון יושמה שלא לפי המידות המעוגנות בתקן, מה שמוביל להחלדת ברזל הזיון וכתוצאה מכך גם להתפוררות שכבת הבטון שמעליו. מדובר בליקוי חמור הדורש תיקון מיידי, שכן המשמעות היא שמדובר בכשל משמעותי בשלד הבניין והברזל המתפורר אינו ממלא את ייעודו. חשוב לשים לב שהתפוררות הברזל והחלדתו היא תהליך מתמשך המתרחש לאחר שנים ספורות שבהן הברזל חשוף. אי לכך, ניתן לייחס את התפוררות הברזל לתחזוקת מבנה לקויה, שהיא באחריותו של בעל הנכס.

אופן התיקון- יש להסיר את חלקי הבטון המתפוררים, להסיר את החלודה שמעל הברזל ולבצע באזור התיקון שכבת בטון חדשה עם צמנט אפוקסי, וליישם מעל שכבת גמר באמצעות טיח פנים. במקרים החמורים נדרשת תמיכת התקרה למניעת קריסתה, זאת באמצעות מערכת קורות ועמודים, כשקביעת אופי הטיפול נתונה להחלטתו מהנדס מבנים.

הערה- במידה ומהנדס הבניין קובע שהליקוי איננו נובע מתחזוקה רשלנית אלא מכשל בשלד המבנה בעקבות ביצוע לא מקצועי, שהרי תקופת האחריות לתיקון הליקוי היא ללא הגבלת זמן.

 

היווצרות של סדקים בתקרה

קיימים כמה סוגים שונים של סדקים כגון סדקים נימיים המתפתחים בתקרה, סדקים המתפתחים בין הקירות והתקרה וסדקים המתפתחים בין צלעות הבטון והבלוקים שביניהם. להלן הסבר על סוגי סדקים השונים, הסיבות להיווצרותם ואופן הטיפול בהם:

סדקים נימיים- מדובר בסדקים ברוחב של 0.5 מילימטר לכול היותר, המתפתחים מעל לטיח התקרה בפיזור אקראי. הופעתם של סדקים מסוג זה עשויה להיגרם מעיבוד הטיח שלא כהלכה או עשיית שימוש בתערובת טיח לא מותאמת.

אופן התיקון- במקרה זה, יש לגרד את שכבת הטיח העליונה ולבצע שכבת טיח חדשה.

הערה- במידה והסדקים מופיעים מחדש לאחר התיקון, יתכן והבעיה נובעת מבידוד תרמי לקוי. בנסיבות הללו קיימים כמה פתרונות שונים כגון פירוק אריחים בקומה שמעל, חידוש האיטום וריצוף מחדש, או הוספת קונסטרוקציית פח מגלוון וציפוי התקרה בגבס. תיקון זה כרוך בהנמכתה של התקרה בכמה ס"מ. אופציה נוספת היא פתיחת הסדקים ומילוי בחומר אלסטומרי, כשלאחר מכן יש להדביק יריעות העשויות מבד גיאוטכני, לבצע תיקוני טיח ולצבוע בצבע המגשר על פני הסדקים.

סדקים המתפתחים בחיבור שבין הקירות והתקרה- היווצרות הסדקים בחיבור שבין הקירות והתקרה יכולה להיגרם מהתפשטות והתכווצות הגג בעקבות שינויי טמפרטורה או כתוצאה מביצוע לקוי של יציקת בטון התקרה. הסדקים עשויים להופיע בקירות הפנים בלבד או להופיע גם בצדם החיצוניים של הקירות (סדקים עוברים).

אופן התיקון- יש להרחיב את הסדק עד לעומק ורוחב של 1 ס"מ, למלא את הסדק במסטיק גמיש, זאת במטרה לאפשר תזוזה של הקירות והתקרה מבלי שתיווצר סדיקה.

סדקים המתפתחים בין צלעות הבטון והבלוקים שביניהם- סדקים מסוג זה נוצרים בשל חוסר הקפדה על יישום נכון.

אופן התיקון- יש לגרד את הטיח סביב הסדק עד לרוחב של 5 סנטימטרים לבצע מחדש טיח משוריין בבד גיאוטכני.

בדיקת רטיבות בתקרות

יש לבצע הבחנה בין רטיבות שמופיעה בתקרות גג, תקרות שאינן תקרות גג ותקרות מתחת לגג רעפים, כשבכול אחד מהמקרים נובעת הרטיבות מסיבות שונות, ולפיכך גם דרכי הטיפול.

רטיבות המתפתחת בתקרת ביניים (שאיננה תקרת גג)- מדובר ברטיבות  הנובעת מתקלה כלשהי במערכת הסניטרית שבקומה מעל, דבר הגורם להצטברותם של מים במצע החולי שמתחת לריצוף. על פי חוק המקרקעין, האחריות לתיקון הבעיה מוטלת על השכן המתגורר בדירה שמעל שממנה חודרת הרטיבות.

אופן התיקון- התיקון כרוך בפתיחת הריצוף בדירה שמעל, איתור ותיקון מקור הנזילה ואיטום הרצפה בחומרי איטום.

רטיבות המתפתחת בתקרה שמתחת לגג רעפים- תקרה זו מותקנת מעל לעליית הגג ומהווה תקרת ביניים בין עליית הגג לגג הרעפים. התקרה איננה מחויבת בבידוד אקוסטי אך היא נדרשת לבידוד תרמי. ניתן לבנות את התקרה מבטון או מרביץ. היות ותקרת בטון יכולה לשאת עומסים ניכרים, אפשר לדרוך עליה ללא חשש במהלך התיקון. תקרת רביץ, לעומת זאת, איננה חזקה דייה לנשיאת עומסים, למעט משקלה העצמי, לפיכך בעת העלייה אל חלל הגג לצורך הטיפול ברטיבות, אין לדרוך על התקרה אלא על עץ השלד (מריש).

אופן התיקון- יש לפרק את שכבות האיטום שמעל התקרה וליישמם מחדש.

 

בעיות בבידוד אקוסטי 

אחד מתפקידיה של התקרה הוא להוות חלק ממערכת הבידוד האקוסטי בין קומותיו השונות של המבנה. לפיכך מורכבת המערכת מתחת לריצוף משכבות של מילוי ובידוד אקוסטי. בעיות בבידוד אקוסטי באים לביטוי ברעשים ברורים מהקומה שמעל כמו גרירת חפצים ואפילו צעדים. תקן ישראלי 1004 עוסק ברמת הבידוד האקוסטי המחויבת בתקרות שבין חללים. ליקויים בידוד אקוסטי אינם תמיד ניתנים לתיקון, כשבנסיבות הללו מייצר הליקוי ירידה בערך הנכס.

 

בעיות בבידוד תרמי בתקרות שהן גגות

בתקרות מתחת גגות קיימות שכבות של בידוד תרמי למניעת מעבר של קור וחום מהחוץ אל החלל הפנימי ולהפך. בעיות בבידוד התרמי עלולות להתבטא בסדקי טמפרטורה, טמפרטורות קיצוניות בחלל הדירה בהתאמה לעונות השנה (טמפרטורות גבוהות מאוד בקיץ ונמוכות מאוד בחורף), כתמי רטיבות ותופעת עיבוי. תקן ישראלי 1045 קובע את רמת הבידוד התרמי הנחוצה במבנה, כאשר כול סטייה מהוראות התקן יש בה בכדי להוביל לתופעות הללו.

אופן התיקון- התיקון כרוך בפירוק שכבות האיטום הקיימות שבגג ויישומן מחדש. במקרים חמורים עלול הליקוי להוביל לירידת ערך המבנה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

השאירו פרטים ומיד נחזור אליכם עם הצעת מחיר!
Call Now Button