קבלן שיפוץ בניינים

הסמכות לפקח על מבנים שעשויים להוות סכנה ליושביהם או לציבור נתונה בידיי הרשות המקומית, כלומר בידיי העירייה, המועצה המקומית, הועד המקומי או המועצה האזורית. הדבר מעוגן בפקודת העיריות ובצו המועצות המקומיות, ואף הורחב באמצעות חוקי עזר עירוניים ומקומיים. באחריות הרשות לפקח בשטח שיפוטה על נושא תחזוקתם התקינה של מבנים ולפעול לכך שתושבי הרשות ישמרו על הנכסים שלהם באופן שאינו מסכן את יושביהם או את הציבור. בתוך אלה, הסמכות שניתנה רשויות המקומיות היא לחייב בעלי נכסים לטפל בליקויים שמוגדרים ככאלה המהווים סכנה.

ברשויות המקומיות קיים גוף (מחלקה או יחידה) שבראשו עומד מהנדס, לעיתים זהו מהנדס העיר, או בעל תפקיד (מהנדס) שבאחריותו להגיב לפניותיהם של תושבים בעניין מבנים מסוכנים ולטפל בפנייתם, לדאוג לכך שמבנים מסוכנים יאותרו, להתריע בפני בעלי הנכסים שעליהם לטפל בנושא, לעקוב אחר ביצוע הטיפול ומתן אישור שמבנה כבר אינו מסוכן לאחר הטיפול ובמקרה הגרוע לקנוס את בעלי הנכס ולמנוע שימוש במבנה עד לסיום ההליכים הנדרשים. בסמכות הרשות אף לבצע במקום בעלי המבנה שהוגדר כמסוכן את העבודות הנדרשות ולחייב את בעלי המבנה בהוצאות שנדרשו על מנת לבצע את הטיפול. במקרים חריגים יכולה הרשות אף להורות על איטום או הריסת מבנה שהוגדר כמסוכן, לבצע את ההרס או האיטום ולחייב את בעלי המבנה בהוצאות.

איך פועלת מחלקה למבנים מסוכנים?

 1. המחלקה מאתרת מבנים מסוכנים או מקבלת דיווח על חשד להיותו של מבנה מסוכן.
 2. מהנדס המחלקה עורך ביקור במבנה ומגיש את המלצתו בהתאם.
 3. במידה והמהנדס אכן מאשר שמדובר במבנה מסוכן המבנה מוכרז ככזה ונשלחת הודעה, צו מבנה מסוכן, לבעלי המבנה. ההודעה מכילה למעשה את הנדרש לביצוע, החל מתיקוני טיח הנובעים מרטיבות, ועד הוראה להרוס את המבנה.
 4. הצו כולל גם לוח זמנים לביצוע הטיפול שלרוב עומד על שלושה חודשים, עם אפשרות הארכה במקרים מסוימים.
 5. נציגי המחלקה מבקרים במבנה אחת לתקופה ובודקים התקדמות ביצוע העבודות לטיפול במבנה.
 6. במידה והטיפול מבוצע בהתאם להנחיות, הצו מוסר מהבניין לאחר ביקור סופי של מהנדס המאשר ביצוע העבודות.
 7. במידה והנושא לא מטופל לשביעות רצונה של המחלקה, הרשות תפעיל את אמצעי האכיפה העומדים לרשותה החל ממתן קנסות והפעלת הליכים משפטיים ועד ביצוע העבודות וחייוב בעלי הדירות בהוצאות.
 8. יש לשים לב שאי טיפול בדרישה של הרשות בנוגע למבנים מסוכנים יכול להסתיים בהגשת כתב אישום בפלילים.

מי יכול לפנות למחלקה למבנים מסוכנים?

למעשה כל אדם שחושד שיש בסביבתו מבנה מסוכן יכול לפנות לרשות ולהפנות את תשומת לב המלקה לכך שמבנה מסוים עשוי להיות מסוכן. פקחי הרשות אף הם אמורים להיות ערים לנושא ולהצביע על ליקויים שעשויים להוות סכנה.

מתי כדאי לדווח על חשד למבנה מסוכן?

הסימנים לליקויים שעשויים להוות סכנה מגוונים. להלן מספר דוגמאות:

 1. טיח או חיפוי אחר המתקלף בגובה המבנה ויכול ליפול ולפגוע בעוברים ובשבים.
 2. עמודים התומכים בבניינים בהם הבטון מתבקע והברזלים המחזקים את העמודים נחשפים ומחלידים.
 3. אלמנטים הבולטים מקו הבניין (מרפסות למשל) שאינם נראים יציבים או שיש סביבם סדקים עמוקים.
השאירו פרטים ומיד נחזור אליכם עם הצעת מחיר!
Call Now Button