קבלן שיפוץ בניינים

לעצם העובדה שלמבנה הוצא צו מבנה מסוכן יש היבטים משפטיים מגוונים. החל מסמכות העירייה או הרשות המקומית להפיק צו כזה ועד הטיפול של בעלי דירות מול בעלי דירות אחרים המסרבים לקחת חלק בטיפול בהסרת הצו.

סמכות הרשות המקומית בנושאי מבנים מסוכנים

תחילה בעניין הסמכות, פקודת העיריות מסמיכה את הרשות המקומית לחוקק חוקי עזר מקומיים שמטרתם לחייב בעלי נכסים לשמור על מבנים בשטח הרשות במצב תקין ושאינו מסכן את הציבור. בהתאם, ניתן למצוא בחוק העזר העירוני או המקומי של כל רשות סעיף המחייב את תושבי הרשות לטפל במבנים מסוכנים. ניתן לראות את סעיפים 236 ו-250 לפקודת העיריות בכדי להכיר את העניין לעומק.

ניתן לראות כיצד כל רשות מקומית חוקקה חוק עזר מקומי המתאים לצרכיה. חפשו בגוגל את חוק העזר המקומי הרלוונטי למבנים מסוכנים ברשות בה אתם גרים. לרוב חוק העזר המקומי נסמך על פקודת העירייות ומגדיר מהם הכלים העומדים לרשות הרשות בכדי לאכוף את חוק העזר, את תכולת החוק בנוגע למבנים מסוכנים ועוד.

מי אחראי לטיפול בהסרת צו מבנה מסוכן

האחראי מבחינה משפטית לעמידה בחוק העזר המקומי הוא בעל הנכס. ההגדרה מגיעה מפקודת העיריות (סעיף אחד):

"בעל – לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה שלמעלה משלוש שנים; מחזיק – אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;"

ניתן למצוא פסיקות רבות של בתי משפט הרואים בעין חמורה את סירובם של בעלי דירות בבניינים משותפים לקחת חלק בכל מה שנדרש לצורך הסרת צו מבנה מסוכן.

איך הרשות המקומית אוכפת את החוק

עכשיו שברור שבסמכות הרשות לטפל בנושא וברור מי אחראי לפי חוק, נותר להבין כיצד האכיפה מבוצעת. בכל רשות ישנה יחידה שתפקידה לאתר מסנים מסוכנים, להפיק צווים, ולעקוב אחר הביצוע של הצו ולפקח שהביצוע עומד בדרישות בכדי להסיר את הצו. במקביל בכל רשות מקומית מחלקות משפטיות שתפקידן, בין היתר, לבקש להעמיד לדין בעלי נכסים שאינם נשמעים לחוק.

הרשות המקומית יכולה להטיל קנסות ולפעול בכל אמצעי משפטי שמוגדר עפ"י חוק העזר המקומי על מנת לשמור על בטיחות הציבור. במקרים חריגים יכולה הרשות להורות על איטום או הריסת מבנים שהוגדרו כמסוכנים וזאת במקביל להליכים משפטיים. הדין בנושא מבנים מסוכנים מוגדר כפלילי עפ"י חוק. הרשות יכולה גם לבצע את העבודות עבור בעל\י הנכס ולחייב אותם בעלויות ובקנסות בהתאם.

איך בעלי הנכס באים לידי ביטוי?

במידה ובבניין שהוצא לו צו מבנה מסוכן יש מספר בעלי דירות (מה שקורה ברוב המקרים), האחריות לטיפול בהסרת צו מבנה מסוכן מתחלקת בין בעלי הדירות. לא מין הנמנע שיהיו בעלי דירות שלא ירצו לקחת חלק בתהליך או שלא יסכימו לשלם עבור התיקונים הנדרשים. במקרה כזה בתי המשפט לרוב מצדדים בבעלי דירות שכן ביצעו את העבודות (על חשבונם) ומטילים על בעלי דירות שסירבו לקחת חלק בתהליך לשפות את בעלי הנכסים שכן שילמו, בתוספת הוצאות משפטיות וכיוצא בזה.

השאירו פרטים ומיד נחזור אליכם עם הצעת מחיר!
Call Now Button