קבלן שיפוץ בניינים

ממבנים רבים בארץ עשויים להיות בעלי ערך אדריכלי ו\או היסטורי שמצדיק את שימור המראה המקורי שלהם. על מנת שהערך שמבנים אלה נותנים למראה העיר לא ייפגע, רשויות מקומיות פועלות כדי לדאוג שהמראה החיצוני של מבנים אלה יישמר.

שימור מבנים מסוכנים

מטבע הדברים, לא פעם מבנה שמיועד לשימור היינו מבנה שגם הוגדר כמבנה מסוכן. כאשר הרשות מפיקה צו מבנה מסוכן למבנה שהוגדר לשימור המשמעות עבור בעלי הנכס היא שראשית עליהם לפעול להסרת הליקויים שגרמו לכך שהמבנה יוגדר כמסוכן, אבל, עליהם לעשות זאת תוך הקפדה על כך שהערך האדריכלי שמגדיר את המבנה כמיועד לשימור לא ייפגע.

כחלק מהפנייה לבעלי הנכס, תוסיף הרשות גם הבהרה שהנכס שהוגדר כמבנה מסוכן מיועד לשימור, ובהתאם יש לערוך את התיקונים הרלוונטיים במקומות הספציפיים הגורמים לסכנה. המשמעות היא שלא ניתן לנצל את העובדה שמבצעים טיפול להסרת צו מבנה מסוכן ולעשות "על הדרך" שיפוץ. במידה ורוצים בכל זאת להיכנס לתהליך של שיפוץ המבנה, יהיה צורך לפנות בתהליך המקובל ליחידה בעירייה העוסקת בשימור מבנים ולהיכנס לתהליך שימור על כל המשתמע מכך.

הסיבה למתן האפשרות לטפל רק במה שגורם לסכנה ברורה. בטיחות דיירי המבנה והציבור קודמת לאסטטיקה ולערך ההיסטורי\אדריכלי של המבנה.

כמובן שפעילות השימור היא יקרה ועורכת זמן רב. חלק מהרשויות מקדישות לנושא תקציבים כפיצוי\תמריץ ו\או הקלות המאפשרות לבעלים של נכסים שהוגדרו לשימור לנצל את הערך הפוטנציאלי האפשרי בנכס בדמות מימוש זכויות בנייה וכדומה. מכיוון שהרשויות מבקשות לתמרץ בעלי נכסים לשמר מבנים, טיפול בצו מבנה מסוכן יכול להיות הזדמנות לערוך תהליך שימור לנכס.

קצת על שימור

רשויות מקומיות מגינות על מבנים לשימור ע"י כך שהן פועלות למנוע הריסה או פגיעה במראה של מבנים שהוגדרו לשימור, שימור הערך האדריכלי\היסטורי של מבנים באמצעות הפקת הוראות ותכנון בהתאם, נהלים ופעולות שנוגעות לסביבת המבנה כגון מניעה של איחוד חלקות, הקפדה בנושא היתרי בנייה וכדומה.

ניתן לראות למשל שלפי תכנית השימוש של עיריית תל-אביב יש בעיר כ-1000 מבנים שנועדו לשימור. חשוב לציין שהעירייה במקרה הזה מבחינה בין מבנים לשימור לבין מבנים לשימור עם הגבלות מחמירות (מקרים בהם לא יינתנו אישורים לתוספות בנייה בשטח המוגדר לשימור). במקרה של מבנים לשימור, מאידך, ישנה אפשרות לממש זכויות בנייה ולקבל אישורים (מיוחדים) לכך. במקום בו יש הגבלות מחמירות ניתן להעביר את הזכויות בתהליך מוסדר למגרשים סמוכים.

ברשויות אחרות ישנם מבנים רבים לשימור. בתחום שטחה של ירושלים יש 4000-8000 מבנים שנועדו לשימור. אפילו בערים קטנות יותר כגון בת ים, נתניה ועוד התחילות הרשויות בתהליך הכנת תכניות שימור הכוללת את רשימת המבנים לשימור, ההנחיות הרלוונטיות והנחיות תיעוד המבנים.

השאירו פרטים ומיד נחזור אליכם עם הצעת מחיר!
Call Now Button