הסמכות לפקח על מבנים שעשויים להוות סכנה ליושביהם או לציבור נתונה בידיי הרשות המקומית, כלומר בידיי העירייה, המועצה המקומית, הועד המקומי או המועצה האזורית. הדבר מעוגן בפקודת העיריות ובצו המועצות המקומיות, ואף הורחב באמצעות חוקי עזר עירוניים ומקומיים. באחריות הרשות לפקח בשטח שיפוטה על נושא תחזוקתם התקינה של מבנים...
מאמר זה מתייחס לביצוע עבודת צביעה של לוחות אסבסט, המשמשים כגגות או קירות בעלי צורה גלית או ישרה. כחלק מפעולת הצביעה ישנה גם המטרה של הגנה מהפרדות סיבי האסבסט וגרימת סכנה אפשרית. יש לזכור שמדובר על עבודה מקצועית, אשר אינה יכולה להיות מבוצעת על ידי אדם חובבן או חסר...
אנו עדים יותר למצב המוזנח בהרבה מהמקלטים בארץ כאשר מדובר, במקלטים אשר הפכו למחסנים או לשימוש פרטי אזרחי. חוק התגוננות אזרחית קובע שעל מקלטים להיות ערוכים לאכלוס בכל רגע נתון, אם מדובר במקלט פרטי וימצא על ידי פקחי העירייה ללא אחזקה נאותה, שכן מדובר בעברה פלילית וקנסות גדולים. כאשר נשמעים...
ואז מקבלים לפתע מכתב מהעירייה המודיע על מבנה מסוכן  בין אם מדובר בנפילות בטון או פינה של מרפסת שבורה, עמוד סדוק או מעקה לא יציב. במידה ואתם בעלי דירה בבניין מוזנח בעיר תל אביב או שתכננתם לרכוש דירה לצורך השכרה בבנין ישן בכרך הגדול, הרי שכדאי לכם לדעת שחזית מוזנחת בעיר...