קבלן שיפוץ בניינים

קימים סוגים שונים של פיגומים כל פיגום מותאם למטרה מסויימת אשר לשמה הוא נוצר על מנת לבחור את הפיגום הנכון יש צורך להתיעץ עם איש מקצוע, קבלן פיגומים ולקבל את הפיגום הטוב ביותר עבורך. פיגום מיטות, פיגום זקפים, פיגום שלוח ועוד הנם פיגומים אשר מאפשרים לצוות בעלי המקצוע גישה נוחה ובטוחה בזמן עבודה בגובה…

סוגי פיגומים

פיגומים הינם מבנים ארעיים של קורות, קרשים וסולמות שמטרתם ליצור מסלולי תנועה ומשטחי עבודה בכל מפלס שבו הם נדרשים. יישנו מגוון רחב של פיגומים המשמשים לעבודות בנייה, שיפוץ או שיקום מבנים ולעבודות גובה נוספות, כאשר כל סוג של פיגומים מותאם אינדיבידואלית על פי מספר רחב של שיקולים כגון אופי הפרויקט, תוואי השטח וכדומה. בין אם המיזם נוגע לשיפוץ פנים ובין אם לשיקום המעטפת החיצונית של המבנה, חשוב להקפיד לשים את הדגש על יציבותם ובטיחותם של הפיגומים, ולהקימם על פי דרישות התקן הישראלי 9311. במהלך ההתקשרות עם קבלן השיפוצים לצורך ביצוע הפרויקט, מומלץ לוודא שאכן מדובר בקבלן מורשה מטעם רשם הקבלנים, המעסיק מנהל עבודה שעבר התמחות והוסמך להתקנת פיגומים. בשיפוצים ופעולות שיקום כלל מערכתיות חשוב גם להבטיח שבתכנון מפרט העבודה מעורב מהנדס קונסטרוקטור האחראי וחתום על הפרויקט כולו, על מנת להבטיח את הגנתו של מזמין הפרויקט מפני תביעות עתידיות במקרים של תאונה.

אחד מסוגי הפיגומים הפופולרים בבתים פרטיים הם פיגומיים ניידים.

הפיגום החמורי

אחד מסוגי הפיגומים הוא הפיגום החמורי הכולל משטח עבודה ונתמך באמצעות סמוכות חמורים ממתכת או עץ. בהשוואה לפיגומים האחרים, הפיגום החמורי הינו קטן ממדים ומשקלו נמוך יותר, יתרון המקל את העברתו ממקום אל מקום בשטח אתר הבנייה. עם זאת, חסרונו נעוץ בעובדה שהוא יציב פחות מייתר הפיגומים, זאת משום שהוא נתמך באמצעות קוזלות בלבד כאשר החיבורים בין רכיביו אינם יציבים דיים. חיסרון נוסף נובע מהמגבלה שגובה רצפת הפיגום המרבי אינו עולה מעל ל-2 מטרים מגובה הקרקע. תקנות הבטיחות מחייבות את הצבתו של הפיגום החמורי מעל לקרקע מהודקת וישרה, תוך נקיטת אמצעים מתאימים על מנת למנוע את חדירת סמוכותיו אל תוך הקרקע. תקנות נוספות נוגעות לאיסור הצבתו של הפיגום החמורי מעל לפיגום אחר ותקנות המתייחסות למבנהו הבטיחותי של הפיגום כגון עובי הלוחות של משטח העבודה, המרחק המקסימאלי בין הסמוכות וכדומה.

הפיגום העצמאי – הקבוע והנייד

פיגום עצמאי המוכר גם בשם "פיגום מגדל" מהווה כיחידה עצמאית שאינה מחוברת אל המבנה. ניתן לחלק את סוגי הפיגומים העצמאיים לשתי קטגוריות שהאחת היא הפיגום הקבוע והאחרת היא הפיגום הנייד, כשההבדל ביניהם הוא באפשרות ההעברה של הפיגום הנייד ממקום אל מקום באתר הבנייה בזכות גלגליו בעוד שהפיגום הקבוע הינו נייח. כללי בטיחות של שני הפיגומים שמים את הדגש על הקמתם מעל למשטח ישר ומאוזן ובמקום שהינו מוגן מפני מזג האוויר ורוחות. במהלך בניית הסולמות בפיגום עצמאי חובה למקם את הסולם בחלקו הפנימי של הפיגום, ותוך הקמת סולמות נאותים על מנת למנוע פגיעה ביציבות הפיגום בעת השימוש באותם הסולמות. במידה והפיגום העצמאי מחובר אל משטח עבודה ממוכן המאפשר את העלאתם והורדתם של עובדים וציוד, יש להקפיד על התקנת מערכת לעצירת המשטח במצב של תקלה.

פיגום זקפים

סוג נוסף של פיגומים נפוצים במיוחד באתרי הבנייה השונים הוא פיגום הזקפים המורכב משני טורי זקפים ממתכת או מעץ שמעל גביהם נסמכים משטחי עבודה. הקרקע שעליה ממוקם הפיגום חייבת להיות מרוחקת ממקורות מים, מהודקת ומיושרת. תקנות ספציפיות נוספות מתייחסות למידות אדני הפיגום, זקפי המתכת, רצפת הפיגום, אופן הצבת הזקפים, אזני הפיגום, מידות סמוכות הרוחב ועוד. עיגון פיגום הזקפים אל הבניין נעשה באמצעות חיבור כל זקף אל הבניין בקשר בטוח ואיתן, כשהמרחק בין הקשירות בפיגומים עד גובה 20 מטרים הוא עד 6 מטרים בכיוון האנכי ועד 5 מטרים בכיוון האופקי, כשבפיגומים גבוהים יותר, המרחק האנכי שבין הקשירות עומד על 4 מטרים. החיבור נעשה באמצעות מצמדות על פי אחת משיטות החיבור המקובלות לעיגון פיגום הזקפים אל הבניין.

פיגום שלוח

פיגום שלוח הינו משטח המעוגן אל המבנה ובולט מעבר לו. פיגום שלוח משמש לרוב כמשטח לקליטת חומרים וציוד המורדים באמצעות עגורן לשימושם של העובדים במפלס בו ממוקם הפיגום. כמו כן, קיימת גם אפשרות לביצוע עבודות הבנייה או השיפוץ תוך כדי עמידה על הפיגום. תקנות הבטיחות מדגישות את עניין העיגון של הפיגום באופן בטוח ויציב באחת משלוש אפשרויות עיגון שהן שימוש במוטות טלסקופיים, הנחת משקולות מעל למשטח העבודה או חיבור משטח העבודה באמצעות ברגים אל רצפת הקומה המחוברת אליו. פיגום השלוח חייב להיסמך על חלקיו היציבים של המבנה בלבד, כשנוסף לכך יש להקפיד על התקנת גידור סביב היקפו למניעת הנפילה של עובדים או חפצים מהפיגום.

פיגום ממוכן

פיגום ממוכן הינו פיגום הכולל משטח העבודה שנע בכיוון האנכי באמצעות מנגנון הרמה. בניגוד לפיגומים אחרים אין בונים משטחי עבודה בגבהים שונים כי אם מסתייעים במשטח העבודה הממונע לצורך ההגעה אל גובה העבודה המבוקש. ישנם שני סוגים של פיגומים ממוכנים שהם פיגום אשר קשור אל הבניין או פיגום עצמאי. הדרישות הבטיחותיות הספציפיות לפיגום זה מתייחסות לרוב לאישורי השימוש ורישום הדגם של הפיגום בפנקס דגמי הפיגומים הממוכנים המאושרים לשימוש בישראל. כמו כן, שימוש בפיגום ממוכן מחייב בדיקה מטעם בודק מוסמך עם התקנתו של הפיגום באתר וטרם תחילת השימוש בו, לאחר כל תיקון במערכות ההרמה והתלייה, וכן על בסיס קבוע של אחת לשישה חודשים לכל הפחות, כל עוד נמצא הפיגום באתר הבנייה.

פיגום זיזי

סוג נוסף של פיגומים הוא הפיגום הזיזי המכונה כך בשל משטחי העבודה שבו, המונחים מעל לזיזים המחוברים אל גוף המבנה. את הזיזים נהוג לחבר אל הקיר בגובה המתאים באמצעות בורגי עגינה, כשבתום השימוש בפיגום מוסר הזיז ונחתך בורג העגינה, ולאחר מכן מכסים בטיח את החלק שנותר בקיר בו. השימוש המרכזי בפיגום זיזי הינו לרוב להקמת טפסות מתועשות. במהלך התקנתו של הפיגום הזיזי חשוב להקפיד כי הזיזים עשויים ממתכת, בעלי חוזק נאות ומעוגנים בדרך בטוחה בחלקו היציב של המבנה. כמו כן, יש להקפיד שהעומס השימושי של הפיגום הזיזי לא יהיה גבוה מ- 100 ק"ג לכל מטר רבוע של רצפה.

פיגום תלוי

בשונה מפיגומים אחרים, פיגום זה הינו תלוי מחלקו העליון של המבנה, והוא משמש בעיקר במבנים גבוהים במהלך ביצוע עבודות על מעטפת המבנה. ניתן לסווג את פיגומים התלויים לשתי קטגוריות שהן הפיגום התלוי הקבוע והפיגום התלוי הממוכן. פיגום תלוי קבוע משמש לרוב לציפוי קירות או עבודות טיח כשהמבנה ממוקם על קרקע בעלת שיפוע ויש בו לרוב מספר משטחי עבודה קבועים, בעוד שבפיגום התלוי הממוכן קיים לרוב משטח עבודה אחד שאת גובהו משנים באמצעות התקני הרמה בעלי כננת. הפיגום התלוי הינו אידיאלי לביצוע שיפוצים ממוקדים במפלסים גבוהים שבהם אין אפשרות להצבת הפיגום על הקרקע כמו באזורי מסחר, מדרכות ומוקדים הומי אדם. חסרונותיו של הפיגום הם שניתן להציבם על קירות ישרים בלבד, ללא מרפסות או חלקים בולטים, כשבנוסף לכך פעולת הפירוק וההרכבה מחדש בכל שלב שבו הסתיימה העבודה באזור הממוקד הינה מורכבת וגוזלת שעות עבודה רבות.

עבודות גובה בסנפלינג

אחת משיטות העבודה בגובה היא באמצעות הסנפלינג. מדובר בשיטת עבודה שחדרה מחו"ל והחלה להתפתח בישראל במרוצת שנות התשעים של המאה הקודמת, וניתן כיום למצוא מאות חברות המציעות עבודות בסנפלינג. עבודות גובה באמצעות סנפלינג הינן דרך חסכונית לביצוע מגוון רחב של עבודות שונות מבלי להסתייע בפיגומים קבועים או ניידים. עם זאת עבודות הסנפלינג ניתנות ליישום של תיקוני טיח קלים ומקומיים, איטום סדקים בקירות וסביב משקופי החלונות, צביעה מקומית, איטום מערכות מיזוג אוויר וצנרות, מילוי פוגות בקירות בעלי חיפוי אבן או שיש, התקנת רשתות כנגד יונים וכדומה. בנסיבות של שיפוץ או שיקום חיצוני היקפי או צביעה חיצונית של חזיתות, מומלץ שלא לבצע את השיפוץ באמצעות סנפלינג כי אם על ידי התקנת פיגומים קבועים שהינם בטיחותיים יותר ומאפשרים עבודה איכותית הרבה יותר, בפרט כשהדבר נוגע לעבודות עם חומרי מליטה וטיח, המחייבות דיוק, ביצוע בעמידה ונשיאת משאות כבדים.

לצפיה במחירון לחצו כאן >> מחירון פיגומים

השאירו פרטים ומיד נחזור אליכם עם הצעת מחיר!
Call Now Button