קבלן שיפוץ בניינים

אחד מהמרכיבים הראשיים לעלויות הגבוהות של שיפוץ בניינים הינו עלות הפיגום אשר נדרש להקיף את כל הבניין ולא תמיד מדובר בפיגום פשוט כאשר ישנן מרפסות. החומרים איתם משתמשים לעבודות חוץ גם הם יקרים יותר מאחר וחורים אילו נדרשים לעמוד בתנאי מזג אוויר משתנים ולהגן על הבניין חיצונית.

עדיין מחיר החומר אינו גבוהה כמו עלויות פיגומים ומנופים שונים וכול שמדובר בפרויקט ארוך יותר כך גם מדובר בעלויות גבוהות יותר של השכרת פיגום. שיפוץ בניינים יכול להיות פרויקט ארוך ותלוי מאוד בסוג העבודה הנדרשת, חיפוי קירות יכול לקחת מספר חודשים וצביעה יכולה להיות מספר שבועות. על העובדים בגובה להגיע לכל אזור בקירות בבטחה ולבצע עבודה יסודית שכן לרוב מדובר בפרויקט שקורה כל כמה עשרות שנים. על מנת להבין יותר את תחום שיפוץ בניינים נצטרך להבין את סוגי עבודות גובה אשר זמינות לנו:

פיגום עמודים

פיגום זה הינו נפוץ מאוד ומדובר במשטחי עץ הפרושים על ברזל ומאפשרים גישה לכל קומות הבניין, פיגום זה מתאים במיוחד לעבודות ארוכות אשר נדרש בהן ימים של עבודה על אזור אחד. את הפיגום הזה משכירים בדרך כלל לפי חודש בחודשו ולכן יש או לסיים את העבודה לפי יעד זה, או לקחת בחשבון את העלות של השכרת הציוד למספר חודשים.

הבעד – לפיגום מסוג זה הינו, היכולת לעטוף את הפיגום בעזרת כיסוי לצורך מזעור הלכלוך והיכולת של העובדים עליו לשאת משקלים כבדים, כמו חיפוי באבן ולעבוד שעות רבות על אזור אחד. ניתן לחבר לפיגום זה מנוף הרמה אשר מרים חומרים ואופן התנועה בו הינה חופשייה, העובדים אינם מבזבזים זמן יקר בשינוע חומרים או זמן טיפוס או ירידה ממקום למקום. פיגום זה מתאים במיוחד לשיפוץ בניינים ארוך הדורש הרבה זמן בגובה.

הנגד – יכול להיות מידת החשיפה לפריצות שיש כאשר פיגום מהווה סולם זמין, שיש לפקח עליו ולשמור על כל חלונות הבניין סגורים גם בלילות.

פיגום תלוי (הולנדי)

הינו פיגום על חבלים אשר נראה כמו משטח המאפשר עלייה וירידה בטווח שתלוי באורך הפיגום, הדרך שבה הפיגום הזה עובד היא על ידי שני חבלים אשר יורדים מראש הבניין כלפי מטה ופיגום עם מנוע אשר מחובר לחבלים. ישנה בעיה עם פיגום זה שכן צריך להזיז אותו מסביב לבניין ומדובר ביום עבודה שלם של פירוק והרכבה מחדש, פיגום זה מתאים רק לבניינים ישרים ללא מרפסות שכן מדובר בגלישה על קירות ישרים בלבד.

הבעד – לפיגום מסוג זה תלוי בעלות הנמוכה יותר מפיגום על עמודים וניתן בסוף היום להעלות אותו לגובה ולנעול אותו, כך שלא ישמש אנשים זרים. פיגום זה מתאים לשיפוץ בניינים ארוך עד בינוני.

הנגד – יכול להוות בעיה כאשר מדובר בבניין ארוך או בעל מרפסות שכן מדובר בפיגום שצריך להעביר אותו כל כמה מטרים ואינו גולש מעל מרפסות.

פיגומי זקפים

פיגומים מוגדרים כמבנים ארעיים המשמשים לתמיכתם ונשיאתם של בני אדם, ציוד וחומרי גלם לצורך בנייה או שיפוץ מבנים. הפיגומים הינם לרוב מערכת מודולארית של צינורות מתכת ו\או עץ אך קיימת אפשרות להשתמש אף בחומרים אחרים לצורך הקמתם. ניתן למנות סוגים רבים של פיגומים כגון פיגום חמורי, פיגום מגדל קבוע או נייד, פיגום שלוח, פיגום ממוכן, פיגום זיזי, פיגום תלוי וכדומה, כאשר כל סוג של פיגומים מותאם ספציפית לאופי הפרויקט, היקפו ועלויותיו, וכן לתוואי הקרקע, תנאי הסביבה בה הוא מבוצע ושיקולים רבים נוספים. את הפיגומים ניתן לשכור או לרכוש מחברות העוסקות בתחום הבנייה והשיפוצים, ובמהלך ההתקשרות עם אחת מן החברות הללו מומלץ להקפיד ולבדוק כי אכן מדובר בחברה רשומה אצל רשם הקבלנים, המסווגת כרשאית לעסוק בתחום, ומעסיקה מהנדס קונסטרוקטור ובונה פיגומים מקצועי שעל פי הגדרת החוק עסק לכל הפחות שלוש שנים בהקמת פיגומים, ושעמד בהצלחה במבחן על פי תכנית המבחנים שאושרה מטעם המינהל לבטיחות ולגיהות בעבודה. אחד ממגוון סוגי הפיגומים הוא פיגום הזקפים המכונה כך בשל מערכת הזקפים שבו, מערכת המורכבת משני טורי זקפים מצינורות מתכת או מעץ כשמשטחי העבודה נסמכים עליהם.

תכנון והקמת פיגומי זקפים על פי חישוביים סטטיים הנדסיים

השימוש בפיגום זקפים הינו פופולארי במיוחד באתרי הבנייה השונים, אך יחד עם זאת, תקנות הבטיחות בעבודות הבנייה קובעות שפיגום זקפים מעץ הגבוה מ-18 מטרים, וכן פיגום זקפים מפלדה שגובהו החל מהמשטח הנמוך ועד למשטח העליון גבוה מ-50 מטרים מסווגים על פי חוק כפיגומים מיוחדים, ותכנונם והקמתם יעשו תחת פיקוחו של מהנדס קונסטרוקטור ובהנהלתו והשגחתו הישירה של בונה פיגומים מקצועי. חשוב לציין כי פיגומי הזקפים המסווגים כמיוחדים מיועדים לעומסים חריגים, וככאלו הם מחייבים חישובים סטטיים של המהנדס בנוגע למפרט התקן של חומרי הגלם, למידות ולמבנה של הפיגומים, והם אינם ניתנים להקמה ללא חישובים סטטיים הנדסיים מדויקים מבלי שהדבר יפגע בבטיחות העבודה עליהם. כמו כן, הקרקע שעליה מוקם פיגום הזקפים חייבת להיות מהודקת, מיושרת ורחוקה ממקורות מים, לרבות צינורות, מוצאי ניקוז או ברזים, זאת על מנת למנוע הצטברות של מים בקרבת הפיגום.

אופן העמדת אדני הפיגום

תיקון לחוק לשנת תשנ"א קובע שזקפי הפיגום יונחו בניצב למבנה על אדני עץ, ויהיו בעובי מינימאלי של 4.5 סנטימטרים וברוחב מינימאלי של 20 סנטימטרים. כמו כן, יש להקפיד כי האדנים יהיו צמודים ומאוזנים לבסיס הפיגום בכל שטחם התחתון, כשמתקיימת בליטה באורך 10 סנטימטרים לכל פחות מעבר לזקפים. זקפים מצינורות ברזל יועמדו על תותבים אשר רותכו אל בסיסים קבועים ממתכת שעוביים הוא 0.5 סנטימטרים לכל פחות, ושאורכם ורוחבם אינו פחות מ-10 סנטימטרים. בנסיבות בהן מוקם פיגום הזקפים בסמוך למדרון, אזי המרחק שבין קצה האדן לשפת המדרון יעלה על 50 סנטימטרים וביחס לשיפוע המדרון. בנסיבות בהן תנאי המקום אינם מאפשרים עמידה בדרישת השיפוע, יכלול המהנדס בתוכן התכנית אמצעים המיועדים להקנות לפיגום את אותה דרגת היציבות. התקנות המתייחסות אל רצפת פיגום הזקפים קובעות שעליה להיות נמוכה מראש הזקפים ב-1 מטר לכל הפחות, וכן שהמעבר ממקטע פיגום אחד אל משנהו ייעשה בפינת המבנה ובמלוא רחבו כאשר המקטעים משיקים זה לזה.

תקנות המתייחסות אל זקפי הפיגום

תיקון לחוק משנת תשנ"א קובע כי זקפיו של הפיגום יהיו מאונכים למבנה או בעלי נטייה קלה, ובסמוך זה לזה במידה הנדרשת להבטחת יציבותו של פיגום הזקפים. כמו כן, זוג זקפים נוסף יותקן בכל פינת בניין במפגש שבין שני פיגומים. במצבים בהם מורכב הזקף ממספר חלקים, החלקים הללו יחוברו היטב ביניהם באופן המונע קריסה, שקיעה או כיפוף. במצבים בהם עשויים זקפי פיגום מצינורות ברזל שגובהם עולה על 20 מטרים, הם יורכבו מצינור כפול שתחילתו בבסיס הפיגום, כשגובה הזקפים הכפולים הינו על פי התקנות בחוק. הזקפים הכפולים ירותכו אל הבסיס ויחוברו ביניהם על ידי שתי מצמדות לכל הפחות, והמרחק בין הזקפים הכפולים יהיה נמוך מ- 2 מטרים. אזני פיגום, כאמור, ייקבעו ויחוברו אל הזקפים במאוזן, ובדרך אשר מונעת את העיתוק ממקומם באופן מקרי ובאופן המקנה את מידת בטיחות המרבית.

סמוכות הרוחב של פיגום הזקפים וחיזוקים אלכסוניים

בפיגום הזקפים חייבות סמוכות הרוחב להיות ישרות ומאוזנות או לחלופין בעלות נטייה קלה אל צדי הקיר כאשר הן מחוברות באופן מטבי אל הזקפים. המרחק שבין סמוכות הרוחב דורש התאמה אל רצפת הפיגום ולעומס המקסימאלי שבו היא עשויה להיות נתונה, כשהמרחק שבין כל שתי סמוכות רוחב יהיה נמוך מ- 0.80 מטרים במידה שעובי לוחות הרצפה נמוך מ- 4 סנטימטרים, ומטר אחד בנסיבות בהן עוביין של לוחות הרצפה נע בין
4-4.5 סנטימטרים או 2 מטרים במידה שעובי לוחות הרצפה גבוה מ- 4.5 סנטימטרים. כמו כן, פיגום זקפים דורש חיזוקים אלכסוניים בכמות אשר תבטיח את יציבותו של הפיגום, כשהתקנת החיזוקים האלכסוניים תיעשה במקביל לקצב ההתקדמות של התקנת הפיגום. החיזוקים האלכסוניים יחוברו בזוית הקרובה פחות או יותר ל-45 מעלות אל שלושה זקפים לפחות, ובפיגומים העשויים מצינורות או מסגרות ממתכת, ייעשה החיבור אל הזקפים על ידי מצמדות הניתנות להידוק וסגירה מרבית הפיגום, ולא ייעשה שימוש לצורך זה בחוטי ברזל שזורים או בשיטות חלופיות.

אופן החיבור של פיגום הזקפים אל המבנה

פיגום הזקפים יחובר אל המבנה או אל גוף יציב אחר באופן אשר יעניק לפיגום את אותה דרגת היציבות לו חובר אל בניין, כאשר כל אחד מזקפיו של הפיגום שהינם סמוכים אל מבנה יהיה קשור בקשר איתן ויציב אל הבניין עד לנקודה הקצה הגבוהה ביותר של הפיגום. במצבים שבהם גובה הפיגום אינו עולה על 20 מטרים, המרחק שבין הקשירות יהיה בכיוון האנכי נמוך מ- 6 מטרים וכן נמוך מ- 5 מטרים בכיוון האופקי. במידה שגובה הפיגום הינו מעל ל- 20 מטרים, אזי המרחק האנכי שבין הקשירות יעמוד על 4 מטרים. הזקפים של פיגום העשוי מצינורות ברזל יחוברו בתוך המבנה על ידי קשירות אופקיות מצינורות שהינם זהים מבחינת חומר הגלם לצינור שממנו מורכבים זקפי הפיגום, כשהחיבור ייושם באמצעות מצמדות בלבד, ולא בחומרים אחרים כגון לוחות עץ, חוטי ברזל או חוטים אחרים. על פי תקנת המשנה מחויבות רגלי המתכת להיות לחוצות היטב אל התקרות ואל הרצפות בכל קומה, וכן להיות ממוקמות בצמוד אל קיר החוץ של המבנה במידת האפשר, וזאת מבלי שיהיה מגע כלשהו בין הרצפה והתקרה לבין שטחי ההצמדה של הרגלים למעט מגע באמצעות לוח עץ.

שיטות לעיגון פיגום הזקפים אל הבניין

כאשר פיגום זקפים נבנה בצמוד אל לקיר נטול פתחים קיימת אפשרות לעיגון הפיגום באופן ישיר אל הקיר באמצעות תקיעת מיתדים של ½ אינץ' לקיר, תוך הקפדה שהמיתדים מעוגנים ברכיבי בטון מלא ולא מדובר בקיר בלוקים. יש להבריג במיתד בורג עין, ולחבר אליו מתקן וו או מתקן לולאה, כשהמתקן עצמו מחובר אל הפיגום באמצעות מצמדות. בנסיבות בהן מוקם פיגום זקפים בצמידות אל קיר בעל פתחים, אזי קיימת אפשרות לעיגון הפיגום תוך הסתייעות בפתחים הללו בדרך של הרכבת רגל טלסקופית אנכית בתוך המבנה החל ממרצפת הקומה ועד אל תקרתה, תוך חיבור קורה באמצעות מצמדות מן הרגל הטלסקופית אל תמוכות האורך, כאשר סביב החלון, משני עברי הקיר, מתקינים תמיכות נגדיות במטרה למנוע כל אפשרות של משיכת הרגל הטלסקופית באופן אקראי במקרה שהפיגום יזוז. במצבים בהם לא קיימת אפשרות להתקנת תמיכות נגדיות, חיבור הזקף אל הפתח בקיר ייעשה באמצעות העמדת שתי רגליים טלסקופיות והעברת אזן בעלת צלע אל כיוון הפתח בין שתי הרגליים הטלסקופיות.

מחירון פיגומים | פיגומים להשכרה | פיגום נייד להשכרה | פיגומי אלומיניום להשכרה

השאירו פרטים ומיד נחזור אליכם עם הצעת מחיר!
Call Now Button