קבלן שיקום מבנים ועבודה בגובה

קבלן שיקום מבנים ואישורים לעבודה בגובה

כל מבנה נדרש בשלב כלשהו לעבודות תחזוקה, שיפוץ או שיקום. כשהדבר נוגע לשיפוץ מבני מגורים, נהוג שוועד הבית מכנס אסיפת דיירים במטרה לקבל את אישורם של כלל הדיירים ולגייס את הכספים הנדרשים לצורך זה. במידה ונתקבל האישור, הנטייה הטבעית היא לערוך סקר שווקים לצורך איתור אנשי המקצוע המציגים את הצעת המחיר האטרקטיבית ביותר בהיבט הכלכלי.

עם זאת, רבים אינם יודעים כי קיים הבדל מהותי בין קבלן שיפוץ בניינים לבין שיפוצניק, וההבחנה הינה רלוונטית במיוחד, בעיקר כמדובר בשיפוצים בהיקף עבודה נרחב, הכוללים עבודה בגובה. על פי הגדרת החוק, קבלן שיפוצים הינו אדם הרשום כקבלן שיפוצים אצל רשם הקבלנים בסיווגים הרלוונטיים כגון סיווג 135 להרחבת מבנים, סיווג 131 לשיפוצים או סיווג 100 לבנייה.

ההבדל שבין קבלן שיפוצים לשיפוצניק

שיפוצניק הוא אדם המבצע עבודות שיפוצים מבלי שיהיה רשום אצל רשם הקבלנים ובהיקף של עד 40,000 ש"ח לפרויקט. יש לציין שמרבית מקרב בעלי המקצוע המבצעים מגוון עבודות שיפוצים אמנם אינם רשומים בפנקס הקבלנים, אך עובדה זו אינה מעידה אוטומטית שמדובר באנשים שאינם מקצועיים וישרים.

עם זאת, שיפוץ או שיקום היקפיים במבני מגורים דורשים על פי חוק התקשרות עם חברה קבלנית רשומה בעלת כל האישורים המתאימים. חשוב לוודא במהלך ההתקשרות עם הקבלן, שהוא אכן רשום בסיווג הרלוונטי, ושלא מדובר בקבלן שהוא אכן רשום, אך כקבלן חשמל, אינסטלציה או אחר, אשר החליט להרחיב את היקף עבודתו על גב לקוחותיו.

בהיעדר האישורים המתאימים, לרבות אישורים לעבודות בגובה, עשויות חברות הביטוח להתנער מאחריות בנסיבות של התאונה, כך שהדיירים עלולים למצוא את עצמם בתרחיש שבו הם נדרשים לכסות את נזקיה מכיסם.

לקריאה מורחבת על קבלן שיקום מבנים..

הפרמטרים שכדאי לבחון במהלך ההתקשרות עם קבלן השיקום

בעת ההתקשרות החוזית עם הקבלן המבצע יש לוודא שהחוזה מכיל סעיפים המגנים מראש על הדיירים, ומכוונים את מלוא האחריות אל עבר הקבלן הראשי וקבלני המשנה המועסקים באמצעותו.

יש להקפיד על כך שגם מהנדס קונסטרוקטור חתום כמפקח אחראי על הפרויקט. חשוב לוודא גם שהקבלן מחזיק באישורים לעבודות בגובה וביטוח קבלנים הכולל כיסוי תאונות עבור צד ג. אישורים לעבודה בגובה מסופקים מטעם משרד העבודה לאחר מעבר סדנת הכשרה, שמטרתה להקנות ידע בכל הנוגע לשיטות עבודה נכונות ואמצעי המיגון הנדרשים לעבודה בגובה.

כמו כן, אמור הביטוח הקבלני להכיל את כל הפרטים המוצהרים לרבות סוג הפרויקט, היקפו (עלות כספית), כתובת הפרויקט וכדומה. קיימת תופעה שבה נמנעים קבלנים מליידע את חברות הביטוח על היקפו האמיתי של הפרויקט או כתובתו, וכך עלול הפרויקט הכלל היקפי לצורך שיקום הבניין להופיע כתיקוני טיח בחדר מדרגות.

אי דיוקים בפרטים שוליים לכאורה, עלולים להוביל את חברות הביטוח להתנער מאחריות ואי תשלום עבור הנזק במצבים אשר דורשים זאת.

בדוק גם

עבודה בגובה, שיפוץ בניינים

כחלק מביצוע שיפוץ בניינים אנחנו נדרשים לקחת אחריות על צוות עובדים, אשר צריך לעבוד בגובה. …

השאירו פרטים ומיד נחזור אליכם עם הצעת מחיר!
Call Now Button