בדק בית
לקבלת הצעת מחיר ללא התחייבות:
בדיקת סדקים בקירות חוץ ופנים
השאירו פרטים ומייד נחזור אליכם עם 3 הצעות מחיר משתלמות במיוחד!

בדיקת סדקים בקירות חוץ ופנים

 

הבודק: סדקים בקירות חוץ ופנים

התוספת לחוק המכר (דירות) משנת התשל"ג 1973 עוסקת באי התאמות וליקויי בנייה שונים ומונה את סוגי ליקויים ואת תקופת הבדק, ובמידה והם מתקיימים, שאז המוכר לא קיים על פי החוק את מלוא חיוביו כלפי הקונה. סעיף 4(א) לחוק המכר קובע, בין השאר, כי תקופת הבדק על סדקים ברכיבים לא נושאים שרוחבם העולה על 1.5 מ"מ היא 5 שנים. סדקים בקירות חוץ ופנים נמנים עם ליקויי האיטום העיקריים המייצרים נזק ליציבות המבנה וירידה בערכו, כמו גם פגיעה באיכות החיים. היווצרותם של סדקים ותפרי התפשטות בעקבות איטום לקוי בשילוב כוחות קפילריים וזרמי אויר יוצרים מנגנונים לחדירת רטיבות מבעד למעטפת החיצונית וספיגת הרטיבות בקירות הפנים בכוח הנימיות של חומרים נקבוביים. נזקי הרטיבות אינם מסתכמים במפגעים חזותיים, אלא עלולים להסב בלאי מואץ לחומרי הבניה עקב רטיבות מתמשכת, שינויי נפח, התפוררות  וירידה בכושר הבידוד התרמי. ההשלכות עלולות לבוא לביטוי, בין היתר, גם בפגיעה בחוזק המכני של הקונסטרוקציה ובתפקוד המבנה כתוצאה מקורוזיה מואצת של הפלדה. אופן תיקון ואיטום הסדק נקבע על פי סוג הסדק, אופיו ורוחבו.,

 

סוגים עיקריים של סדקים בקירות החוץ

להלן פירוט סוגים עיקריים של סדקים בקירות החוץ, תקינה רלוונטית ודרכי תיקון:

 

סדקים במעטפת קירות חוץ

מדובר בסדקים המופיעים בקירות החוץ בחיבור שבין הבלוקים המשמשים לבניית הקיר לבין רכיבי הבטון שלו. הסדקים הללו עשויים להיות אנכיים (באזור החיבור שבין קיר או עמוד בטון לבין הבלוקים שמהם בנוי הקיר) או אופקיים (באזור החיבור של הבלוקים לתקרות או לקורות). סדקים בקירות החוץ יכולים להופיע בשל מגוון סיבות כגון בידוד תרמי לקוי של הגג, בניית קירות באופן בלתי מקצועי או תזוזות יחסיות בין הקירות והגג בשל התפשטות והתכווצות הגג בעקבות שינויים בטמפרטורה. סדקים מסוג זה מחויבים בתיקון מתוקף חוק המכר (דירות).

סוג הליקוי- במידה ורוחבם של הסדקים עד 1 מ"מ, הם על פי רוב ניתנים לתיקון ולפיכך אינם מייצרים במבנה ירידת ערך. שרוחבם עולה על 1 מ"מ דורשים היוועצות במהנדס מבנים לצורך בדיקת הגורם להיווצרותם וקביעת דרכי תיקון.

אופן התיקון- סדקי שערה דקיקים המופיעים מעל לשכבת הטיח בלבד ושאינם עוברים דרך עובי הקיר, ניתנים לתיקון באמצעות מרק צמנטי או שפכטל לשימוש חיצוני ויישום שכבת הגמר חיצונית בעלת כושר גמישות (כמו לדוגמה צבע גמיש). במקרה של סדקים נימיים, הרחבים מעט יותר מסדקי השערה  ומופיעים לעתים בבלוקים עצמם או בין הבלוקים, אופן הטיפול בהם הוא בהתאם לרוחב הסדק, ומורכב מהרחבת הסדקים, איטום בעזרת מרק אקרילי גמיש וציפוי הקיר באמצעות מערכת ציפוי גמישה.

תקופת בדק ואחריות- עבור סדקים שאינם עוברים, תקופת הבדק היא שנה אחת ממועד קבלת הדירה, ותקופת האחריות היא שלוש שנים מסיום תקופת הבדק.

 

סדקי טמפרטורה

סדקים מסוג זה מתפתחים בחיבור שבין הבלוקים שמהם בנויים הקירות לבין רכיבי הבטון שבתקרת הגג. התופעה נובעת מתזוזה של תקרת הגג ביחס לקירות. סדקי הטמפרטורה עשויים להיות פנימיים ו\או חיצוניים, אך נוטים להיראות לרוב מבפנים.

סוג הליקוי- סדקי הטמפרטורה אינם פוגעים בתפקודו של הקיר, אולם מעבר להיותם פגם אסתטי, הם מחויבים בתיקון אם מתוקף חוק המכר (דירות) ואם בשל היותם נקודת תורפה המגבירה את הסיכון לחדירת מים ממעטפת החוץ אל קירות הפנים. סדקי טמפרטורה שרוחבם עד 1 מ"מ ניתנים לתיקון ולפיכך אינם מייצרים במבנה ירידת ערך. עם זאת, סדקים שרוחבם מעל ל- 1 מ"מ עלולים לרמוז על בעיה אחרת ולכן דורשים בדיקה של מהנדס מבנים.

אופן התיקון- התיקון מבוצע באמצעות הרחבת הסדק עד לרוחב של 6 – 4 מ"מ ולעומק 10 מ"מ, ואיטום הסדק בעזרת מסטיק גמיש.

תקופת בדק ואחריות- תקופת הבדק היא שנה אחת ממועד מסירת הדירה, בעוד שתקופת האחריות היא שלוש שנים ממועד סיום תקופת הבדק.

 

סדקים עוברים

סדקים אלו מכונים כך מאחר והם עוברים מבעד לכל עובי הקיר הן מבחוץ והן מבפנים. הסדקים עשויים להופיע בצורה מדורגת בבלוקים עצמם, בחיבורים שבין הבלוקים לבין עמודים וחגורות בטון, וכן בחיבורים שבין יציקות הבטון לבין אלמנטים אחרים במבנה, באזורים מעל או מתחת לחלונות וכן הלאה. במקרים יותר מופיעים הסדקים הללו ביציקות עצמן בעקבות השמטת יישומו של תפר התפשטות או יישום לקוי של היציקה.

סוג הליקוי- סדקים עוברים עשויים להיגרם בעקבות שינויי טמפרטורה ותזוזה יחסית בין הקירות והגג כתוצאה מכך, אך הם עלולים להעיד גם על ליקוי בבניה ומהווים פתח לחדירת רטיבות לקירות הפנים. אי לכך יש להיוועץ במהנדס קונסטרוקטור ולתקן את הליקוי בהתאם להוראותיו. במידה והסדקים ניתנים לתיקון, אין במבנה ירידת ערך.

אופן התיקון- סדקים שאינם מתפתחים ושרוחבם המרבי עד 1 מ"מ מטופלים באמצעות גירוד הטיח סביב הסדק ברוחב של 5 מ"מ לכול הפחות, ויישום מחדש של טיח הקיר כשהוא מחוזק ברשת פלסטית. סדקי טמפרטורה דורשים טיפול שונה מאחר וחלקי הבניין ממשיכים כול העת בתזוזתם בהתאם לשינויי טמפרטורה. התיקון בנסיבות הללו כרוך בהרחבת הסדק עד לרוחב כ- 5 מ"מ בקירוב ולעומק של כ- 10 מ"מ, כשלאחר מכן מנוקה החריץ וממולא במסטיק אקרילי גמיש, זאת על מנת לאפשר לו להתכווץ ולהתרחב בהתאם לשינויים בטמפרטורה באופן המונע היווצרות מחודשת של סדק נראה לעין.

תקופת בדק ואחריות- תקופת הבדק היא חמש שנים ממועד מסירת הדירה לידי הדיירים, ותקופת האחריות מתחילה בתום תקופת הבדק ואורכה שלוש שנים.

 

סדקים בטיח קירות החוץ

הסדקים הללו מכונים גם "סדקי שערה דקיקים" או "סדקים נימיים". מדובר בסדקים שהם על פי רוב ברוחב שאינו עולה על 0.3 מ"מ ומופיעים מעל לשכבת הטיח בלבד. על אף שאלו סדקים חד פעמיים שאינם מתפתחים או חוצים את עוביו של הקיר, הם עדיין מאפשרים מעבר של רטיבות לפנים המבנה מבעד לשכבת הטיח.

סוג הליקוי- סוג זה של סדקים יכול להיגרם מכמה סיבות שכולם קשורים לביצוע לקוי באחד או יותר משלבי הטיוח, החל מהכנת התשתית באופן לקוי, דרך יחסי תערובת שאינם נכונים או ערבוב לקוי של התערובת, וכלה באי יישום אשפרה). התקינה העוסקת בנושא היא ת"י 1920 חלק 1 וחלק 2. הליקוי אינו מייצר במבנה ירידת ערך שכן הוא ניתן לתיקון.

אופן התיקון- במקרים שבהם רוחב הסדקים הנו פחות מ- 1 מ"מ, הם ניתנים לתיקון באמצעות התזת טיח גמיש (כמו לדוגמה טמבורפלקס מבית חברת טמבור) מעל הקיר, היות והחומרים מתאפיינים ביכולת גישור על סדקים שרוחבם קטן. סדקים תרמיים וסדקים שרוחבם גבוה מ- 1 מ"מ מטופלים באמצעות הרחבת הסדק עד לרוחב 5 מ"מ ועומק 10 מ"מ, מילוי הסדק במסטיק גמיש ויישום של שכבת טיח עליונה מעל לקיר החוץ.

תקופת בדק ואחריות- תקופת הבדק היא שנה אחת ממועד העברת הדירה מהקבלן לידי הדיירים, ותקופת האחריות חלה בסיום תקופת הבדק ואורכה שלוש שנים.

 

סדקים קונסטרוקטיביים (סדקים אלכסוניים)

סדקים שכיוונם אלכסוני וברוחב העולה על 1 מ"מ עלולים להעיד על ליקוי בשלד המבנה ושקיעת יתר של אחד מהיסודות. התופעה באה לביטוי בהיווצרות סדיקה אלכסונית ביציקות בטון, קירות בלוקים, בחיבורים שבין עמודים וקורות בטון, בחיבורים שבין תקרות וקירות וכן הלאה. ראוי להבהיר שאין הדבר מעיד בהכרח שהסדקים הללו מסוכנים למבנה, אולם הם בהחלט דורשים היוועצות במהנדס קונסטרוקטור לצורך בחינת סיבת היווצרותם, מעקב אחר התפתחותם לאורך זמן וקביעת דרכי הטיפול בהם בהתאם לממצאים. יחד עם זאת, במידה והסדקים ממשיכים במגמת ההתרחבות שלהם לאורך זמן, עלול הדבר לרמוז על ליקוי בשלד הבניין.

סוג הליקוי– מדובר בליקוי המחייב בדיקת מהנדס מבנים כדי לקבוע אם הוא אכן מהווה סיכון ליציבותו של המבנה ואם הוא נובע מרשלנות בבניה, שימוש לא נכון מצד אחד הדיירים או תחזוקה לקויה. בשני המקרים האחרונים, האחריות לא חלה על הקבלן, אך רק מהנדס מבנים, כאמור, יכול לקבוע על מי מהצדדים מוטלת האחריות לליקוי ולתיקונו.

אופן התיקון- על פי החוק, מהנדס קונסטרוקטור מוסמך בלבד רשאי לטפל בליקויים שמקורם בשלד המבנה או ביסודות. תיקון ליקויים מסוג זה עשוי לכלול מגוון שיטות שונות כגון קשירת יסודות בטכניקת בטון דרוך, חיזוקי יציקות וקירות באמצעות מערכות מבוססות אפוקסי, הזרקת חומרים אפוקסיים אל תוך יציקות הבטון ועוד.

תקופת בדק ואחריות- במקרים שבהם הסדקים הללו נובעים מבניה לקויה שמקורה ביסודות או בשלד הבניין, ובבדיקת מהנדס מבנים נמצא שהליקוי פוגע בבטיחותו או ביציבותו של הבניין, שאז האחריות חלה על הקבלן גם לאחר תום תקופת הבדק ותקופת האחריות.

 

סדיקה הנובעת מתפרי התפשטות

במהלך הבנייה של מבנים טרומיים מבוצעים תפרי התפשטות מתוכננים במטרה לאפשר תנועה חופשית של התכווצות והתפשטות בין חלקי המבנה מבלי שיועברו ביניהם עומסים ולחצים, מה שמונע היווצרות של סדקים אקראיים במקומות שאינם מתוכננים. ככלל, התפרים הללו דורשים תחזוקה מיוחדת וטיפול לחידוש האיטום אחת לכמה שנים, שאם לא כן, עלולה להיווצר בעיה של חדירת מים למבנה מבעד לסדקים.

סוג הליקוי- בתקינה אין אזכור בנוגע לסדיקה הנובעת מתפרי התפשטות, אך ישנן הוראות לייצור הרכיבים והוראות למהנדס והקבלן האחראים לתכנון והקמת המבנה. מאחר והליקוי בר תיקון, הוא אינו מייצר במבנה ירידת ערך.

אופן התיקון- תפרי התפשטות נתונים תחת תנאי תזוזה מתמידים, לפיכך יש לאטום אותם תוך עשיית שימוש בחומרי אטימה פוליאוריטנים משחתיים וגמישים בעלי כושר אלסטיות ועמידות גבוהים בתנודות אלו לאורך שנים. במהלך איטום תפרי התפשטות, חשוב להקפיד על עובי נכון של החומר הפוליאוריטני ועל כך שהוא יוצמד אל דפנות התפר, בעוד שחלקו האחורי של התפר ייוותר חופשי. יישום שכבה דקה מדי של החומר הפוליאוריטני יוביל לקריעתה בשעת מתיחה, ואילו שכבה עבה מדי תוביל להפחתת כושר ההתמתחות ולהתנתקות החומר מהדפנות. במקרים של תפרי התפשטות סדקים גדולים, נהוג לעשות שימוש בפרופילים דמויי ספוג להגבלת עובי חומר האיטום בזמן היישום ולמניעת הידבקות של החומר בגב התפר.

תקופת בדק ואחריות- במקרים של חדירת רטיבות לפנים המבנה דרך התפרים, תקופת הבדק היא שלוש שנים, ובשאר המקרים שנה אחת בלבד. תקופת האחריות היא שלוש שנים מסיום תקופת הבדק.

 

סדקים המתפתחים בפתאומיות בקירות החוץ של בנייני מגורים ותיקים

לעתים מתפתחת תופעה של סדיקה פתאומית במעטפת החוץ של בנייני מגורים ותיקים, או לחלופין התרחבות של סדקים ישנים קיימים. התופעה עשויה להיגרם בשל מגוון סיבות שונות, כגון שימוש במבנה באופן לא נכון מצד אחד הדיירים שבא לביטוי בעומס חריג, שיפוץ של דירה על ידי אחד הדיירים, תוך פגיעה ברכיבי השלד (כמו לדוגמה ניסור קורה או עמוד), וכן הצטברות של מים בסמוך ליסודות בעקבות השקיית הגינה, קריסת מערכת הביוב והצטברות מי הביוב באזור היסודות, חפירה עמוקה בסביבת הבניין שגורם להתערערות היסודות ועוד.

סוג הליקוי- אין אפשרות לקבוע מראש האם מדובר בסדיקה המסכנת את בטיחותו ויציבותו של הבניין אם לאו, את הסיבה שהובילה להתפתחות הסדקים והגורם האחראי לתיקון, אלא רק לאחר בדיקה של מהנדס מבנים והתחקות אחר מקור הבעיה.

אופן התיקון- הסימפטום, כאמור, הוא הופעת סדקים באופן פתאומי במעטפת החוץ של בניינים ותיקים, או לחלופין התרחבותם המואצת של סדקים קיימים. התופעה מחייבת התערבות של מהנדס קונסטרוקטור מוסמך בלבד כדי להתחקות אחר הגורם להופעת הסדקים והתוויית תכנית לטיפול בבעיה בהתאם לממצאים. הפעולה הראשונה מורכבת מתיעוד הסדיקה, לרבות שירטוט או צילום של מיקום הסדק, מדידת ממדיו ומעקב אחר השינויים בגודלו וקצב התפתחות השינויים לאורך תקופת המעקב. ההתחקות אחר הגורמים להיווצרות התופעה דורשת שיתוף פעולה מצד כלל הדיירים ומסירת מידע מלא למהנדס בנוגע לפעולות שבוצעו במבנה.

תקופת בדק ואחריות- במידה והסדיקה נובעת מליקוי בניה שמקורו בשלד או ביסודות הבניין, ובדיקת המהנדס מוצאת שהליקוי פוגע ביציבות הבניין, שאז מוטלת האחריות על הקבלן אף לאחר תפוגתן של תקופת הבדק ותקופת האחריות. במידה ומממצאי הבדיקה עולה שהסדיקה נובעת משימוש חורג במבנה מצד אחד הדיירים ו\או מתחזוקה לקויה, האחריות לטיפול בבעיה מוטלת על כתפי הדיירים.

 

סוגים עיקריים של סדקים בקירות הפנים

ניתן למנות מגוון סיבות להתפתחות סדיקה בקירות הפנים. לעניין זה, חשוב להבהיר שהתקנים אמנם אינם דנים בסדקים, אך על פי חוק מכר (דירות) מחויב הקבלן בתיקונם. להלן פירוט סוגים עיקריים של סדקים בקירות הפנים, תקינה רלוונטית ודרכי תיקון:

 

סוגי סדקים בקירות פנים

סדקים עשויים להתפתח בקירות הפנים בצורה אופקית ואנכית, בחיבורים שבין הבלוקים או הקירות (מחיצות) לבין הקורות, העמודים, התקרות או מחיצות אחרות. ישנם סדקים המופיעים בטיח בעקבות עבודת טיח לקויה. מדובר על פי רוב בסדקים שרוחבם פחות מ- 1 מ"מ ונוטים להתפתח בכיוונים שונים, ועל אף שאין בהם בכדי לגרוע מתפקודו של המבנה אלא מהווים פגם אסתטי בלבד, חוק מכר (דירות) דורש את תיקונם. במידה והסדקים נראים משני צדי קירות הפנים, שאז הם מסווגים

כ- "סדקים עוברים" ודורשים תיקון יסודי. סוג נוסף של סדקים בקירות הפנים הוא סדקי טמפרטורה, הנוטים להופיע בדירות הממוקמות בקומה עליונה. סדקים אלו נוצרים מתזוזה של רכיבי הבטון מהם עשויה תקרת הגג ביחס לקירות.

 

הגורמים להופעת סדקים בקירות הפנים ואופן התיקון

להלן הגורמים להופעת סדקים בקירות הפנים וטכניקות התיקון בהתאם לאופיים וסיווגם של הסדקים:

 

סדיקה הממוקמת בין שני אלמנטים בתוך המבנה

סדקים המופיעים בחיבור שבין שתי מחיצות בתוך המבנה וכן כאלו המתפתחים בין רכיבים מבטון לבין קירות הפנים, נובעים על פי רוב מעבודת בנייה בלתי מקצועית.

סוג הליקוי- סדקים שרוחבם עד 1 מ"מ לרוב אינם מייצרים במבנה ירידת ערך היות וניתן לתקנם באופן המחזיר את המבנה למצב של תפקוד נכון. עם זאת סדקים עוברים שרוחבם עולה על 1 מ"מ עלולים להצביע על ליקוי חמור יותר מעבודת בנייה בלתי מקצועית, ולפיכך דורשים בדיקה של מהנדס מבנים.

אופן התיקון- אופן התיקון במקרה זה מורכב מגירוד הטיח בצדי הסדק ברוחב של 5 ס"מ לכל הפחות, ויישום מחודש של טיח כשהוא מחוזק באריג גיאוטכני או ברשת פלסטית.

תקופת בדק ואחריות- תקופת הבדק עבור סדקים זעירים שאינם עוברים היא שנה אחת ממועד מסירת הדירה. תקופת הבדק עבור סדקים עוברים היא שלש שנים ממועד מסירת הדירה. תקופת האחריות בשני המקרים היא שלוש שנים מתום תקופת הבדק.

 

סדקי טמפרטורה

כאמור, סדקי טמפרטורה נוצרים מתזוזת רכיבי הבטון של תקרת הגג ביחס לאלמנטים אחרים, והם דורשים טיפול שונה מאחר וחלקי הבניין השונים ממשיכים בתזוזתם זה ביחס לזה.

סוג הליקוי- סדקי הטמפרטורה מהווים בעיקר פגם אסתטי ואין בהם בכדי לפגוע בתפקוד המבנה, אולם המחוקק מחייב את תיקונם בשל הסיכון לחדירת מים מקירות החוץ אל תוך קירות הפנים. גם בסוג זה של סדקים, במידה ורוחבם גבוה מ- 1 מ"מ, יש להיוועץ במהנדס קונסטרוקטור.

אופן התיקון- התיקון נעשה על ידי הרחבתו של הסדק עד לעומק 10 מ"מ ורוחב 5 מ"מ בקירוב, ניקוי החריץ ואיטומו מחדש באמצעות מסטיק אקרילי גמיש, זאת על מנת לאפשר לסדק להתכווץ ולהתרחב בהתאמה לשינויי הטמפרטורה ומבלי שניתן יהיה להבחין בו בעין.

תקופת בדק ואחריות- תקופת הבדק היא שנה ממועד קבלת הדירה, ותקופת האחריות היא שלוש שנים מסיום תקופת הבדק.

 

סוגים סדקים נפוצים בתקרות של מבנים חדשים

סדקים בתקרות מוגדרים כמקרה פרטי של סדקים בקירות המבנה. ניתן לסווג את הסדקים הללו על פי מיקומם, אופיים ורוחבם, כגון סדקים נימיים המתפתחים בבטון או בטיח של התקרה, סדקים המתפתחים בין התקרה והקירות וסדקים בתקרות צלעות המתהווים בין צלעות הבטון והבלוקים הממלאים אותם. במבנים ישנים עשויים הסדקים בתקרה להיגרם מנזילה בצנרת מהקומה העליונה. מאחר ומרבית התקרות כיום הן תקרות צלעות, שהרי חלק לא מבוטל מהסדקים המופיעים בתקרות אופייניים לסוג ספציפי זה של תקרות. ראוי להבהיר שבמידה ומופיעים בתקרות סדקים מסוג אחר, עלול הדבר לרמז על בעיה כלשהי בשלד הבניין. להלן פירוט של כמה מסוגי הסדקים הנפוצים:

 

סדקים בתקרות צלעות

סדקים תקרות צלעות נוטים להופיע בין צלעות הבטון והבלוקים הממלאים אותם. הסדקים הללו נוצרים בדרך כלל בשל אי הקפדה על יישום נכון (כמו לדוגמה עבודה רשלנית במהלך יציקת התקרה, כך שתערובת הבטון אינה ממלאת כנדרש את כלל החללים בין הבלוקים). באופן עקרוני, יש להיוועץ במהנדס קונסטרוקטור כדי שיבדוק אם הסדיקה נובעת מיציקת התקרה עצמה או בעיה בשלד, ויקבע את המפרט הנכון לתיקון הליקוי בהתאם לממצאים.

סוג הליקוי- היות והליקוי הנו בר תיקון, אין הוא מייצר בדירה ירידת ערך.

אופן התיקון- במקרה של הסדיקה נובעת עבודה רשלנית של יציקת התקרה, יש לבצע תחילה את התיקון בעזרת תערובת בטון המיועדת לשיקום מבנים ( כמו סיקה רפ), ורק לאחר מכן מתקנים את שכבת הטיח בעומק שכבת ההרבצה, למניעת סדיקה עתידית. תיקון שכבת הטיח מורכב מגירוד הטיח בכל צדי הסדק עד לרוחב 5 ס"מ, ויישום מחדש של הטיח כשהוא משוריין בבד גיאוטכני.

תקופת בדק ואחריות- תקופת הבדק היא שנה אחת מיום מסירת הדירה, ותקופת האחריות היא שלוש שנים מתום תקופת הבדק.

 

סדקים נימיים בתקרת בטון חשופה

ניתן להבחין בסדקים מסוג זה במקרים של תקרה חשופה כמו תקרות בטון גלוי או תקרות ללא טיח. עם זאת, תקרות אלו אינן מקובלות בבנייה למגורים. במקרים של סדיקת התכווצות, נוצרים על פי רוב בבטון התקרה סדקים מקבילים שהכיוון שלהם מקביל לרוחב הבטון או ניצב לאורך הבטון והם ברוחב שאינו עולה על 1 מ"מ. תופעה אחרת היא סדיקה קורוזיבית שמקורה בהתנפחות ברזלי הזיון. הסדקים בנסיבות הללו מתפתחים בשלבים הראשונים בתצורה של סדק אורכי, כשלאורך הזמן מתפצלים ממנו סדקים רוחביים.

סוג הליקוי- הליקוי הנו בר תיקון, ולכן הוא איננו גורם לירידת ערך בדירה.

אופן התיקון- במקרה של סדיקת התכווצות, איטום הסדקים נעשה באמצעות חומרים גמישים (כמו סיקפלקס) וטשטוש התיקון על ידי מריחת תערובת של מלט המועשרת בדבק לטקס. במקרה של סדק סטטי, ניתן לתקן בעזרת חומר צמנטי המשמש לשיקום בטונים (כמו סיקה רפ) שאינו מתכווץ בזמן ההתקשות שלו, ולפיכך אין חשש לסדיקה נימית במהלך הזמן בינו לבין התשתית. סדיקה קורוזיבית דורשת טיפול בברזלי הזיון, שאם לא כן תמשיך החלודה להתפשט ותגרום במרוצת הזמן לנשירת חלקים אחרים בבטון. בתום הטיפול בברזלי הזיון החלודים וציפוי בחומר מגן, מומלץ לצבוע את כל הקיר בגוון אפור בטון או לחלופין ליישם על כל המשטח שכבה דקה של שליכט צמנטי, למניעת הבדל בגוון התיקון ביחס לגוון המקורי של הקיר.

תקופת בדק ואחריות- תקופת הבדק היא שנה אחת ממועד קבלת הדירה, ותקופת האחריות היא שלוש שנים לאחר תום תקופת הבדק.

 

סדקים שמתפתחים בחיבורים שבין התקרה והקירות

ישנן כמה סיבות להיווצרותם של סדקים בחיבור שבין אלמנטים שונים בבניין, כמו לדוגמה התפשטות והתכווצות לא אחידה של חומרים שונים בתנאי קור וחום, כשהדבר בולט בעיקר בחיבור שבין אלמנטים שונים. מקומות אחרים שעלולים להוות מוקד להתפתחות סדיקה מסוג זה הם החיבורים שבין חגורות ועמודים מבטון לבין בלוקי איטונג, וכן בין קיר בטון למחיצת גבס, תקרת גג מבטון יצוק ומעקה מבלוקי בטון וכן הלאה. סיבה שכיחה נוספת היא ביצוע לקוי כגון הפסקת יציקה באמצע התהליך וחידוש שלה לאחר שהבטון הספיק להתקשות, ביצוע עבודת הטיוח מוקדם מידי וללא המתנה בת שבועיים לפחות מסיום עבודת השלד. סדקים מסוג זה יכולים להופיע בקירות הפנים בלבד, אך לעתים הם עשויים להתפתח גם בצידם של קירות החוץ, ואז הם מסווגים כסדקים עוברים.

סוג הליקוי- נספח א' לתקן 1523 מתייחס לסטיות הנובעות מהפרשי טמפרטורה (בין פנים וחוץ המבנה, בין יום ולילה ובין קיץ וחורף) ומתכונות החומר, ודורש התאמה בתכנון המבנה בין מידות וחללים, תוך לקיחה בחשבון של השפעות הסטיות הנרכשות לדרישות תפקודו של המבנה. ליקוי זה ניתן לתיקון, לפיכך אין בו בכדי להוביל לירידת ערך בדירה.

אופן התיקון- הטכניקה המקובלת לתיקון סדקי טמפרטורה מורכבת מהרחבת הסדק עד לרוחב של 1 סנטימטר בצידי הסדק ולעומק של סנטימטר בקירוב, ניקוי החריץ שנוצר ומילוי במסטיק גמיש, זאת כדי לאפשר תזוזה יחסית של אלמנטים שונים מבלי שתיווצר סדיקה מחודשת.

תקופת בדק ואחריות- במקרים של סדקים עוברים, תקופת הבדק היא שלוש שנים, ובמקרים של סדקים סטטיים, תקופת הבדק היא שנה אחת. תקופת האחריות מתחילה בתום תקופת הבדק ואורכה שלוש שנים.

 

סדקים זעירים בטיח התקרה

אחת מהתופעות הנפוצות ביותר היא הופעת סדקים נימיים או סדקי שערה דקיקים ברוחב שאינו עולה על 0.5 מילימטר. סדקים אלו מפוזרים על פי רוב באופן אקראי מעל לטיח התקרה. ישנם כמה גורמים להופעת הסדקים מסוג זה כגון שימוש בתערובת טיח שהכילה סיד (לסיד נטייה לספוח כמויות מים גדולות, מה שמגדיל את נפח התערובת, אך כשהקיר מתייבש והמים מתאדים מתפתחים סדקים נימיים באזורים שבהם ספח הסיד על הנוזלים), אי הרטבת התשתית לקראת הטיוח או אי ביצוע אשפרה נאותה. במידה והסדקים שבים ומופיעים לאחר התיקון, שאז מקור הבעיה עשוי לנבוע מבידוד תרמי לקוי.

סוג הליקוי- תקן ישראלי 1920 עוסק בטיח פנים ואף מתיר סדקים מסוג זה בשיעורים נמוכים. עם זאת, במידה שהסדקים הנימיים מופיעים בשיעור הגבוה מהקבוע בתקן, שאז מוגדר הליקוי כליקוי בנייה. הליקוי אינו מייצר ירידת ערך בדירה, היות והוא ניתן לתיקון.

אופן התיקון- במידה והסדקים נובעים מתערובת טיח ו\או עבודת טיוח לא נכונות, התיקון כרוך בגירוד שכבת הטיח ויישום של טיח חדש. במקרה של סדקים חוזרים, קיימים כמה פתרונות בהתאמה לבעיה כמו לדוגמה הרחבת הסדקים, מילוי בחומר אלסטומרי ויישום הטיח מחדש כשהוא משוריין בבד גיאוטכני. אופציות נוספות הן ציפוי התקרה בגבס, פתרון הכרוך בהנמכת התקרה או הוספת בידוד תרמי, תוך פירוק מרצפות בדירה שמעל, כשלאחר מכן יש לאטום ולרצף מחדש.

תקופת בדק ואחריות- תקופת הבדק היא שנה אחת מיום מסירת הדירה, ותקופת האחריות היא שלוש שנים מתום תקופת הבדק.

Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Call Now Button